Forţă de reacţie rapidă la frontiere externe

0
160

Comisia Europeană a propus înfiinţarea unei noi agenţii responsabile cu paza de coastă şi supravegherea frontierelor externe ale Uniunii. Noua agenţie se va baza pe resursele Frontex şi pe cele ale statelor membre, va fi în măsură să îşi achiziţioneze propriul echipament şi va putea mobiliza la frontierele externe, în cel mult trei zile, o forţă de reacţie rapidă.

Frans Timmermans

Conform propunerii, dacă o anumită situaţie la frontierele externe pune în pericol funcţionarea spaţiului Schengen iar statul membru în cauză nu poate sau refuză să acţioneze, noua agenţie va putea fi autorizată de Comisia Europeană să intervină în teren prin mobilizarea echipelor de experţi. Comisia Europeană a propus, de asemenea, introducerea controalelor sistematice obligatorii asupra cetăţenilor UE la punctele de trecere a frontierelor externe. Controalele presupun verificarea informaţiilor disponibile prin intermediul bazelor de date (Sistemul de Informaţii Schengen, baza de date a Interpol cu privire la documentele de călătorie furate sau pierdute, precum şi alte baze de date naţionale), fără ca acestea să întârzie trecerea frontierelor. În prezent, consultarea bazelor de date este obligatorie doar în cazul cetăţenilor statelor terţe, şi aleatorie în cazul cetăţenilor Uniunii.

„Criza refugiaţilor a scos în evidenţă punctele slabe ale mecanismelor menite să asigure menţinerea standardelor UE”

Propunerile Comisiei sunt necesare pentru o mai bună gestionare a fluxurilor migratorii şi pentru creşterea securităţii frontierelor externe, conform solicitării formulate de miniştrii de interne ai statelor membre reuniţi la Consiliul din 20 noiembrie 2015. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene vor decide asupra propunerilor Comisiei prin procedura legislativă ordinară. “Pentru a garanta libera circulaţie într-un spaţiu fără controale la frontierele interne, gestionarea frontierelor externe trebuie să fie o responsabilitate partajată. Criza refugiaţilor a scos în evidenţă punctele slabe ale mecanismelor menite să asigure menţinerea standardelor Uniunii Europene. Din acest motiv este nevoie acum de crearea unui adevărat sistem integrat de gestionare a frontierelor. Propunerea de astăzi aduce laolaltă o agenţie mai puternică, cu propriile resurse, şi autorităţile statelor membre, care vor continua să fie responsabile cu gestionarea de zi cu zi a frontierelor. Mecanismul propus astăzi va permite identificarea în timp real a punctelor slabe şi remedierea lor, îmbunătăţind astfel capacitatea noastră de a face faţă acelor situaţii care pun sub presiune o anumită secţiune a frontierei externe.”, a declarat prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.