„Pentru acordarea garanţiei se plăteşte un singur comision de garantare”

0
160

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii continuă facilitarea accesului la finanţare pentru antreprenorii din domeniul agricol prin dezvoltarea parteneriatului cu băncile finanţatoare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură.

Gheorghe Lăpădat

FNGCIMM a semnat cu Piraeus Bank şi APIA, Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii măsurii 215 – plăţi privind bunăstarea animalelor, păsări (sesiunea II, anul II de angajament şi sesiunea I anul IV de angajament), precum şi pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine 2015.

„În baza ultimelor documente semnate, beneficiarii măsurii 215 – plăţi privind bunăstarea animalelor, păsări (sesiunea II, anul II de angajament şi sesiunea I anul IV de angajament) pot accesa credite de la OTP Bank, garantate de FNGCIMM”, a precizat Gheorghe Lăpădat, directorul general al Fondului Local de Garantare Craiova – Filială FNGCIMM IFN SA.

FNGCIMM a semnat Acte Adiţionale la Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente cu Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, OTP Bank, Unicredit Bank, EXIM BANK, Credit Agricol Bank, Piraeus Bank şi Banca Comercială Feroviară, pentru a putea oferi credite garantate beneficiarilor schemelor de plăţi directe în sectorul vegetal Campania 2015. „Clienţii băncilor partenere, în baza adeverinţelor eliberate de APIA, pot accesa credite garantate în procent de maxim 80% de către FNGCIMM”, a mai spus directorul Fondului Local de Garantare Craiova.

„Pentru obţinerea garanţiei, beneficiarii vor depune la banca finanţatoare documentaţia de credit”

Beneficiarii, IMM-uri definite conform legii, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene privind orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate şi să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru finanţarea accesată.Pentru obţinerea garanţiei, beneficiarii vor depune la banca finanţatoare documentaţia de credit iar garanţia va fi acordată, la solicitarea băncii, după analiza acestei documentaţii. Pentru acordarea garanţiei se plăteşte un singur comision de garantare, stabilit pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare în funcţie de suma efectiv garantată, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 – MADR”, a conchis Gheorghe Lăpădat.