Normele UE au dus la un răspuns mai ferm în materie de justiție penală împotriva terorismului

0
284

În ansamblu, ca urmare a directivei, statele membre și-au consolidat abordarea asupra terorismului din punctul de vedere al justiției penale. Existența unor standarde minime pentru definirea și sancționarea infracțiunilor de terorism în cadrul UE are o valoare adăugată clară, prevenind existența unor lacune juridice care ar putea fi exploatate de teroriști.

Directiva a contribuit, de asemenea, la consolidarea nivelului de asistență și protecție oferit victimelor terorismului. Impactul acesteia asupra drepturilor fundamentale a fost evaluat a fi just proporționat. În pofida acestei evaluări pozitive, există în continuare mai multe provocări în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor, iar Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a aborda aceste aspecte.

De exemplu, unele state membre raportează dificultăți în dovedirea intenției de a comite acte de terorism, în special în ceea ce privește culegerea de probe situate în afara teritoriului național. Pentru a aborda acest aspect, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă vor continua să sprijine utilizarea informațiilor de pe câmpul de luptă pentru identificarea, depistarea și urmărirea penală a luptătorilor teroriști străini care se întorc, prin stabilirea celor mai bune practici, prin schimbul de informații, precum și prin finanțarea de proiecte. De asemenea, Comisia încurajează statele membre să utilizeze informațiile de pe câmpul de luptă privind persoanele suspectate de terorism pentru a crea alerte în Sistemul de Informații Schengen. Un alt aspect identificat în unele state membre se referă la provocările legate de clasificarea actelor violente de extremă dreaptă drept acte de terorism.