Casa Corpului Didactic Dolj, pregătită de formarea celor care profesează în învăţământul preuniversitar

0
499

În anul școlar 2021-2022, în calendarul Casei Corpului Didactic (CCD) Dolj există 162 de activități științifice, metodice și culturale. Dintre acestea, 52 sunt la nivel național, 32 la nivel internațional, restul la nivel județean și interjudețean, încadrându-se în  mai multe domenii, care acoperă un spectru larg. Prin programele dezvoltate, se urmăreşte dezoltarea cadrului didactic, astfel încât acesta să exceleze şi să se adapteze în permanenţă la nevoile unei Românii moderne.

Casa Cospului Didactic Dolj are o activitate intensă în acest an şcolar. Totul se circumscrie obiectivului major al Ministerului Educaţiei, definit prin programul “România Educată”, conform celor precizate de prof. Mihaela Jianu, director al CCD Dolj: “Cadrul didactic va trebui să exceleze într-o serie de roluri, care să îi permită să îşi adapteze, în permanenţă activitatea la nevoile unei Românii moderne şi la nevoile elevilor. Cadrul didactic motivează elevii într-un proces de învăţare din ce în ce mai autonom şi facilitează dezvoltarea de competenţe conform profilului elevului. Plecând de la aceste premise, oferta de programe a CCD Dolj trebuie să cuprindă acţiuni de formare continuă, de asistenţă metodologică şi de specialitate, de informare şi documentare pedagogică, de consiliere şi orientare şcolară. Pentru derularea acesor programe, CCD Dolj trebuie să colaboreze cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj , cu formatorii naţionali, regionali şi judeţeni , cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj, astfel să asigure o cât mai mare diversitate şi o notă de autentic profesionalism”.

Ofertă mare

Oferta este foarte mare şi acoperă un spectru larg: Științific; Didactica și metodica specialității; Educație specială; Drepturile copiilor; Proiecte; Sport; Platforme educaționale și instrumente T.I.C.; Educație durabilă/ecologie; Cultură, tradiții/obiceiuri; Integrare/incluziune; Creativitate și performanță școlară; Exemple de bune practici; Reducerea violenței și abandonului școlar; Comunicare; Voluntariat; Lucrul în echipă – team teaching; Inteligența emoțională . “În plus, instituția noastră pune la dispoziția cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar o ofertă diversificată de cursuri de formare continuă în număr total de 77 de cursuri. Dintre acestea 3 sunt acreditate, restul sunt avizate de Ministerul Educației,încadrându-se în următoarele domenii: Didactica specialității; Management educațional/instituțional/de proiect; I.C. și utilizarea calculatorului; Educație pentru drepturile omului; Educație pentru dezvoltare durabilă; Educație pentru egalitate de șanse; Educație antreprenorială; Educație pentru sănătate. Alte programe: – Dezvoltare profesională; Dezvoltare personală; Perfecționarea personalului didactic; Educație nonformală; Cursuri prin proiecte. De asemenea, există și programe la recomandarea Ministerului Educației, după cum urmează: Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ; Dezvoltare competențe de bază cadre didactice; Programe de formare in domeniul abilitării curriculare; Pregătirea candidaților pentru examene naționale; Pregătirea evaluatorilor pentru lucrări scrise examene naționale/mambri în comisii/probe practice/orale în profilul postului și inspecții speciale la clasă”, a mai spus Mihaela Jianu.