„Bugetul UE pentru 2020 se axează pe continuitate”

0
1921
Cele trei instituţii ale Uniunii Europene au convenit asupra bugetului UE pentru 2020. Acest lucru îi va permite UE să îşi concentreze resursele asupra priorităţilor care contează pentru cetăţeni: schimbările climatice, locurile de muncă, tinerii, securitatea şi solidaritatea în UE. Bugetul pentru anul următor va pregăti, de asemenea, tranziţia către următorul ciclu bugetar, întrucât va fi cel de al şaptelea şi ultimul din cadrul actualului ciclu bugetar pe termen lung pentru perioada 2014-2020.
În fiecare an, de obicei la sfârşitul primăverii, Comisia Europeană prezintă un proiect de buget al UE pentru următorul exerciţiu financiar. În acest an, Comisia şi-a prezentat propunerea iniţială la 5 iunie 2019. Pe baza acestei propuneri, Parlamentul European şi Consiliul adoptă, fiecare, o poziţie. În acest an, Consiliul şi-a adoptat poziţia în mod oficial la 3 septembrie 2019, iar Parlamentul European a votat asupra propriei poziţii în plen la 23 octombrie 2019. Bugetul UE pentru 2020 este stabilit la 168,69 miliarde euro în credite de angajament (fonduri care pot fi convenite prin contracte într-un anumit an) şi la 153,57 miliarde euro în credite de plată (fonduri care urmează să fie plătite). Diferenţele dintre poziţiile adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu sunt abordate în cadrul unui proces de negociere, numit „procedura de conciliere”. În acest an, procedura de conciliere de 21 de zile s-a desfăşurat în perioada 29 octombrie-18 noiembrie 2019.
Programul Orizont 2020, 13,49 miliarde euro
21 % din bugetul total va fi alocat măsurilor de combatere a schimbărilor climatice. De exemplu, programul LIFE pentru mediu şi combaterea schimbărilor climatice va primi 589,6 milioane euro (cu 5,6 % mai mult comparativ cu 2019). Programul Orizont 2020, care, în mod tradiţional, are o contribuţie semnificativă la realizarea obiectivelor climatice, va primi 13,49 miliarde euro (cu 8,8 % mai mult comparativ cu 2019). Componenta „Energie” a Mecanismului pentru interconectarea Europei – care investeşte în dezvoltarea la scară largă a surselor regenerabile, în modernizarea infrastructurii existente de transport al energiei şi în dezvoltarea de noi infrastructuri – va primi 1,28 miliarde euro (cu 35 % mai mult comparativ cu 2019). Componenta „Transporturi” a Mecanismului pentru interconectarea Europei va fi sprijinită prin alocarea sumei de 2,58 miliarde EUR. „Bugetul UE pentru 2020 se axează pe continuitate – este ultimul din actualul buget pe termen lung şi ultimul propus şi negociat de Comisia Juncker. Acest buget va aloca resursele către domeniile în care este nevoie de acestea. Va contribui la crearea de locuri de muncă, la combaterea schimbărilor climatice şi la stimularea investiţiilor în întreaga Europă. Va investi în tineri şi în transformarea Europei într-un spaţiu mai sigur. Toate aceste priorităţi se regăsesc, de asemenea, în propunerea Comisiei privind bugetul UE pe termen lung după 2020. Ar trebui să ne concentrăm în prezent asupra adoptării la timp a următorului buget pe termen lung, astfel încât să putem oferi certitudine şi stabilitate beneficiarilor noştri şi să putem crea în continuare o valoare adăugată europeană pentru toţi…”, a precizat Günther H. Oettinger, comisarul european pentru buget şi resurse umane. 
Galileo va fi sprijinit cu 1,2 miliarde euro
Aproape jumătate din fonduri – 83,93 miliarde euro în credite de angajament (cu 4,1 % mai mult comparativ cu 2019) – vor contribui la sporirea competitivităţii economiei noastre. Din această sumă, 58,65 miliarde euro (cu 2,5 % mai mult comparativ cu 2019) vor contribui la reducerea decalajelor economice atât la nivel naţional, cât şi între statele membre, stimulând creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi promovând convergenţa prin intermediul fondurilor structurale şi de investiţii europene (fondurile ESI). Galileo, sistemul global de navigaţie prin satelit al Uniunii Europene, va fi sprijinit cu 1,2 miliarde euro (cu 74,7 % mai mult comparativ cu 2019) pentru a-şi extinde penetrarea pe piaţă la nivel mondial, astfel încât să ajungă la 1,2 miliarde de utilizatori până la sfârşitul anului 2020. Suma de 255 de milioane euro va fi alocată măsurilor menite să stimuleze colaborarea dintre întreprinderile europene în vederea dezvoltării de produse şi tehnologii de apărare în cadrul Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării.
2,89 miliarde euro vor fi alocate educaţiei
Tinerii vor beneficia de sprijin prin intermediul mai multor programe: 2,89 miliarde euro vor fi alocate educaţiei, prin intermediul programului Erasmus + (cu 3,6 % mai mult comparativ cu 2019). Corpul European de solidaritate cu 166,1 milioane euro (cu 15,9 % mai mult comparativ cu 2019), va oferi şansa desfăşurării de activităţi de voluntariat sau a implicării în proiecte la nivel naţional sau în străinătate. Fermierii europeni vor beneficia de 58,12 miliarde euro. Securitatea şi gestionarea migraţiei vor beneficia în continuare de sprijin. De exemplu, 2,36 miliarde EUR vor fi alocate Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi agenţiilor care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu [Europol, Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (Frontex), EASO, eu-LISA]. Acordul se bazează pe ipoteza conform căreia Regatul Unit va continua şi după retragerea sa din Uniunea Europeană, până la 31 ianuarie 2020 cel târziu, să contribuie şi să participe la execuţia bugetului UE până la sfârşitul anului 2020, ca şi cum ar fi stat membru.
37 de programe sectoriale
În acest an, negocierile pentru bugetul 2020 au avut loc în paralel cu negocierile privind următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027. Acestea au început după ce Comisia a prezentat, la 2 mai 2018, o propunere privind un buget echitabil şi echilibrat  care să transpună în realitate priorităţile Europei, astfel cum au fost stabilite de preşedintele Juncker în discursurile sale privind starea Uniunii şi astfel cum au fost convenite de liderii UE la Bratislava, în 2016, şi la Roma, în 2017. Propunerea de buget pe termen lung a fost urmată imediat de propuneri legislative pentru cele 37 de programe sectoriale care fac parte din viitorul buget pe termen lung, inclusiv  cel privind polituca de coeziune. De atunci, Comisia a lucrat în strânsă colaborare cu preşedinţiile prin rotaţie ale Consiliului şi cu Parlamentul European, astfel încât negocierile să avanseze în vederea ajungerii la un acord în timp util. Comisia este convinsă că un acord rapid este esenţial, pentru sutele de mii de studenţi, fermieri şi cercetători din întreaga Europă, precum şi pentru toţi ceilalţi beneficiari ai bugetului UE.