Corpul de Control al prim-ministrului a finalizat o acțiune la Compania Națională „Aeroporturi București” – S.A.

0
167

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acțiune de documentare la Compania Națională „Aeroporturi București” – S.A. („CNAB S.A.”),  care a vizat activitatea instituției din perioada 01.01.2018-prezent. Acțiunea de documentare a vizat verificarea respectării prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziție la nivelul entității și verificarea altor aspecte considerate relevante sau care au făcut obiectul unor petiții transmise CCPM.

Nota de informare întocmită în urma verificărilor a fost transmisă către Curtea de Conturi a României, spre informare și valorificare, precum și către entitatea verificată și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, spre analiză și valorificare.

Sinteza acțiunii de documentare poate fi consultată aici: http://control.gov.ro/web/sinteza-actiunii-de-documentare-efectuata-la-compania-nationala-aeroporturi-bucuresti-s-a-cnab-s-a/