Cererile pentru Măsura 215 – plăţi privind bunăstarea porcinelor pot fi depuse până la finalul lunii

0
102

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) aminteşte că în perioada 12-30 august, inclusiv, se depun cererile de plată pentru Măsura 215 – pachet a) – plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine.

“Pot depune cereri de plată beneficiarii Măsurii 215 – pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, care au depus cereri de ajutor în conformitate cu prevederile OMADR nr. 149/2012”, se arată într-un comunicat de presă al APIA. Cererea de plată poate fi completată pe format de hârtie sau online de către beneficiar, individual prin accesarea site-ului instituţiei. După completarea online, cererea se tipăreşte şi, la fel ca şi cererea completată pe format de hârtie, se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare. Dovada depunerii cererii de plată o reprezintă bonul de mână care conţine următoarele date: centrul judeţean, numărul cererii din registrul special, data şi ora înregistrării, numele lizibil şi semnătura funcţionarului APIA care a primit cererea. Cererile de ajutor vor fi însoţite, obligatoriu, de documente precum copie CUI/CIF, după caz; copie buletin/carte de identitate a titularului/administratorului/reprezentantului legal/ împuternicitului; copie autorizaţie sanitar-veterinară/copie înregistrare sanitar-veterinară pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz sau copii autorizaţii sanitar-veterinare/copii înregistrări sanitar-veterinare pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz pentru mai multe exploataţii cu cod ANSVSA; copia schiţei adăpostului/adăposturilor pentru fiecare cod ANSVSA (din care să reiasă suprafaţa liberă de pardoseală a spaţiilor de cazare şi suprafaţa utilă pe boxă/ compartiment pentru fiecare hală); programul de iluminat: vară/iarnă (în funcţie de dată schimbării orei) care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcţie de tehnologia de creştere şi categoria de porcine, după caz; graficul de livrare estimat anual; graficul de populare estimat anual; copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul; împuternicire şi copii acte de  identificare  împuternicit, dacă este cazul; document coordonate bancare, precum şi alte documente justificative, dacă este cazul. În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii trebuie să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.