Începe rezolvarea repartizării, în liceu, a elevilor cu situaţii speciale

0
1601

În perioada 22 – 24 iulie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Comisia Judeţeană de Admitere Dolj, pentru învăţământul liceal de stat, va rezolva situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată. În teritoriu, sunt 97 de locuri libere, la liceu, fiind 145 de elevi nerepartizaţi.

Conform legislaţiei în vigoare, „după repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale, prevăzute la art. 54, alin (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2020/2021, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi/clasă”. Sunt mai multe cazuri speciale, prevăzute în legislaţie. „Vorbim de  situaţii medicale speciale; schimburi de elevi; redistribuirea candidaţilor gemeni; distribuirea sau redistribuirea , pe locurile rămase libere, pentru apropiere de domiciliu; corectarea unor erori de transcriere greşită, în baza de date computerizată, a opţiunilor exprimate de elevi (erori produse de operatorii de sistem). În perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, candidaţii gemeni/tripleţi se pot redistribui de către Comisia Judeţeană de Admitere, în clasa celui cu media mai mare sau invers, fără raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului ”, a precizat prof.  Alexandru Gîdăr, inspector general – adjunct al Inspectortaului Şcolar Judeţean Dolj şi preşedinte al Comisiei Judeţene de Admitere Dolj.

E nevoie de documente

Solicitările pentru rezolvarea situaţiilor speciale se depun la Comisia Judeţeană de Admitere (CJA) Dolj, în zilele de 22 şi 23 iulie, fiind însoţite de următoarele documente: certificat eliberat de Direcţia de Sănătate Publică Dolj; copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei; copie edeverinţă cu media de admitere; copie după anexa la fişa de înscriere (pentru elevii care au susţinut/echivalat probe de aptitudini, precum şi pentru cei care au susţinut/echivalat cunoştinţe de limbă modernă); pentru schimburi de elevi, cererea va fi însoţită de mai multe documente, similare cu cele prezentate anterior; pentru redistribuirea gemenilor sunt aceleaşi acte necesare; documente similare fiind necesare  şi în celelalte cazuri – distribuire sau redistribuire pe locurile libere; corectarea unor erori. Cererea, însoţită de actele specifice fiecărei situaţii prezentate, va fi depusă la sediul ISJ Dolj, până astăzi, în intervalul orar 09:30 – 16:00, pe baza unei programări telefonice, la nr. 0770.973.181. În format electronic, documentele pot fi transmise la adresa de e-mail admitere@isjdolj.ro, cu subiectul Admitere situaţii speciale 2020, până pe 23 iulie 2020, ora 16:00. Forate imporatnt este altceva: candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, şi candidaţii care nu au participat sau la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizaţi se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat. După repartizarea candidaţilor menţionaţi mai sus, se repartizează absolvenţii clasei a VIII-a, care nu au susţinut Evaluarea Naţională.  Perioada de depune a cererilor pentru etapa a doua este 24 – 30 iulie, iar repartizarea se va face conform unei proceduri, elaborată de Comisia Judeţeană de Admitere.

Mai sunt locuri

În acest moment, în Dolj, sunt 97 de locuri libere, iar 145 de elevi apar nerepartizaţi. Conform situaţiei centralizate la nivelul ISJ Dolj, la Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” din Melineşti mai sunt şapte locuri libere (total – 28, la specializarea „Mecanică”), iar la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova sunt 35, dintr-un total 56 (11 – „Electronică – Automatizări”; restul la „Mecanică”). La Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi, din 28 de poziţii mai sunt disponibile şase („Mecanică”), iar la Liceul Tehnologic „George Bibescu” din Craiova mai sunt trei locuri dintr-un total de 28 („Electric”). La Liceul Tehnologic „Petre Baniţă” din Călăraşi, la „Agricultură”, din totalul de 28 de poziţii s-au ocupat numai zece. La Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate din Craiova mai sunt trei locuri la „Electronică – Automatizări” şi patru la „Electric” din câte 28 de locuri, la fiecare specializare. Liceul Teoretic din Amărăştii de Jos vine cu şapte posturi la „Ştiinţe ale naturii” şi cu 14 la „Mecanică”, din câte 28 disponibile pentru fiecare specializare.