Pârghii de finanţare dedicate sprijinirii românilor de pretutindeni

0
346

sedintaGuvernul a modificat şi completat, în şedinţa de astăzi, printr-un proiect de lege, cadrul legislativ privind procedura de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora.

Astfel, se propune actualizarea Legii 321/2006, în sensul adaptării acesteia la contextul actual al realităţilor cu care se confruntă românii în afara graniţelor ţării, pentru a îmbunătăţi şi flexibiliza sistemul de finanţare a acţiunilor, proiectelor şi programelor dedicate sprijinirii românilor de pretutindeni.

Principalele modificări şi completări aduse actului normativ se referă la:

Ø Introducerea posibilităţii de finanţare a unor proiecte care vizează menţinerea legăturii românilor din străinătate cu ţara, suplimentar faţă de tematicile finanţate până în prezent, circumscrise identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase, dreptului la liberă întrunire şi asociere;

Ø Completarea definiţiei beneficiarilor de finanţări nerambursabile, conform necesităţilor rezultate din practica de până în prezent. Astfel, pot beneficia de finanţări nerambursabile asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, alte categorii de organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni şi organizaţiile internaţionale şi alte persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate;

Ø Posibilitatea stabilirii de priorităţi geografice şi tematice multianuale pentru acordarea de finanţări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni, prin Strategia naţională pentru românii de pretutindeni, în scopul asigurării implementării politicilor publice privind românii de pretutindeni.

Proiectul de act normativ stabileşte trei tipuri de acordare de finanţare, şi anume: pentru proiecte cu implementare directă, ce vizează acţiunile proprii întreprinse de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, pentru proiecte cu implementare indirectă, derulate de către beneficiarii de finanţări, precum şi prin acordarea de granturi.

Proiectele proprii, realizate prin implementare directă, se desfăşoară prin:

a) achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii necesare pentru implementarea proiectelor, programelor sau acţiunilor proprii, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice;

b) donaţii – ex. cărţi pentru comunităţi;

c) acordare de burse de studiu şi cercetare.

Evaluarea propunerilor privind finanţarea indirectă se realizează de către o Comisie MRP, la care pot participa în calitate de invitaţi, în funcţie de domeniul de competenţă, şi reprezentanţi ai Grupului interministerial pentru românii de pretutindeni.

Granturile:

a) oferă posibilitatea implementării unor priorităţi tematice şi geografice prin apeluri competitive de acordare de finanţări, care să susţină rezolvarea problemelor prioritare ale comunităţilor din afara graniţelor.

b) oferă posibilitatea ca fondurile alocate să fie justificate pe baza atingerii rezultatelor urmărite;

c) oferă MRP un instrument eficient şi flexibil de implementare a politicilor publice aprobate în Guvern, în condiţiile în care, în prezent, acţiunile MRP sunt condiţionate de existenţa unor iniţiative ale asociaţiilor.

Pot fi beneficiari eligibili pentru granturi:

a) organizaţiile internaţionale şi agenţii ale acestora;

b) organizaţiile neguvernamentale din România şi din alte state;

c) întreprinderi cu scop lucrativ din România şi din alte state, fără a fi posibilă finanţarea de activităţi economice (ex. mass-media înregistrate ca societăţi comerciale);

d) autorităţi publice locale şi centrale din alte state (ex. Ministerul Culturii, pentru a dota cu fond de carte biblioteci pentru comunităţile româneşti);

f) unităţi şi instituţii de învăţământ din România şi din alte state;

g) unităţi de cult.

Actul normativ face parte din demersul MRP de a promova  interesele românilor de pretutindeni, de a răspunde aşteptărilor acestora, prin păstrarea legaturilor cu comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării, în acord cu Programul de guvernare.