Astăzi se afişează rezultatele la probele de preselecţie pentru învăţământul profesional şi dual

0
371

Rezultatele la probele de preselecţie sau eliminatorii pentru învăţământul profesional şi dual vor fi afişate astăzi. Prima etapă dedicată înscrierii absolvenţilor claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, în anul şcolar 2018 – 2019, s-a desfăşurat în zilele de 15, 18 şi 19 iunie, fiind alocate 38.345 de locuri la nivelul întregii ţări, în peste 700 de unităţi de învăţământ. Potrivit MEN, sunt 38.345 de locuri pentru învăţământul profesional, dintre care 5.542 sunt alocate învăţământului dual.

În cazul în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor existente va fi organizată o probă suplimentară de admitere în perioada 25 – 29 iunie.

Modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de admitere, modelele de subiecte şi baremele de evaluare şi notare, durata probei suplimentare de admitere, respectiv modul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor sunt stabilite de unitatea de învăţământ profesional.

Candidaţii respinşi în faza de preselecţie vor putea opta, joi şi vineri, pentru alte unităţi de învăţământ cu ofertă disponibilă.

Validarea, la nivelul comisiei judeţene de admitere/ a municipiului Bucureşti a tuturor candidaţilor admişi în învăţământul profesional şi dual, are loc în data de 3 iulie. În aceeaşi zi, unităţile de învăţământ vor comunica şi lista candidaţilor respinşi. Locurile rămase libere pentru a doua etapă vor fi anunţate pe 6 iulie.

Ministerul Educaţiei reaminteşte că elevii înscrişi la învăţământul profesional beneficiază de o bursă profesională de 200 lei lunar, de la bugetul de stat, iar cei de la învăţământul dual vor avea o bursă de minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică).

Admiterea în învăţământul profesional se realizează, în fiecare etapă, pe baza portofoliului educaţional al elevului, în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. În portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul profesional, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor de gimnaziu, care are o pondere de 20%, menţionează sursa citată.

În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

Conform metodologiei, candidaţii care nu au susţinut Evaluarea Naţională sau, după caz, examenul de capacitate/ testele naţionale/ tezele cu subiect unic sunt admişi în învăţământul profesional/ dual, considerându-se că media generală obţinută la aceste examene este 1. (Sursa: Agerpres)