Colegiul Naţional “Elena Cuza” din Craiova – “Spirit, nu ziduri! “

0
800

Ani întregi – 188 de ani de ”Tradiție și excelență la Colegiul Național “Elena Cuza” din Craiova – Ambasador al interculturalității în educație “, egida sub care s-au desfăşurat evenimentele destinate aniversării. Colegiul centenar, mândrie pentru Craiova şi pentru România, conducerea acestuia a ţinut să afişeze un baner, pe întreaga clădire, cu un titlu sugestiv: “Spirit, nu ziduri!”

În fiecare an, pe data de 21 mai, Colegiul Național „Elena Cuza” își sărbătorește „Ziua de naștere”. Școala își are începuturile în 1833, ca Pensionul de Fete „Lazaro-Oteteleșanu”, nume datorat ctitorilor săi. Acest pension a devenit prima școală de grad mediu pentru fete din Principatele Române. Denumirea Școlii s-a schimbat periodic și, abia din 1998 , această unitate de învăţământ a primit denumirea de „Colegiul Naţional Elena Cuza”. Din anul 2007, școala noastră face parte din Alianța Colegiilor Centenare, ca membru fondator. “Susținem permanent inițiativele de educație non-formală și informală propuse de elevii. Am încurajat inițiativele de înființare a mai multe cluburi precum: Clubul de teatru „Cuza Art”; Clubul de lectură; Clubul de Fotografie; Clubul de dezbateri „ExpressCuzaDebate”, Clubul de robotică „RaSky Robotics”. După cum știm, o provocare a timpurilor în care trăim o reprezintă corelarea „ofertei” școlii cu nevoile și dorințele elevilor. Școala trebuie să țină pasul cu timpurile, altfel elevii, tot mai greu de motivat, vor privi în altă parte. Știm că vor cadre didactice open-minded, care dincolo de cunoștințe, informații, transmise la ore, trebuie să insufle motivația și dorința de reușită. În acest scop am căutat resurse pentru a desfășura anual cursuri de formare dedicate cadrelor didactice sau shimburi de experiență în care să fie implicați și elevii. Anual, cu excepția perioadei de pandemie, s-au organizat schimburi școlare tematice în țări ale Uniunii Europene și în România cu scopul cunoașterii ofertei educaționale a unor centre universitare din Europa și al realizării de proiecte europene eTwining. În ceea ce privește oferta educațională, ne-am propus să ținem pasul cu tendințele actuale și să diversificăm specializările prin studiul intensiv al informaticii și bilingv al limbilor moderne (engleza, franceza, spaniola și germana). De câțiva ani, ne mândrim cu implementarea Programului „Confucius”-care a oferit elevilor noștri posibilitatea de a studia limba chineză alături de un cadru didactic venit din China, printre cele cinci unități școlare din România”, a precizat prof. Liviu Cotfasă, director al Colegiului Naţional “Elena Cuza”.

Diplomă frcanceză

Colegiul Naţional “Elena Cuza”este centru de testare pentru obținerea certificatelor de competență lingvistică DSD I și II pentru limba germană (unic pe regiune), Cambridge, PET, KAT, FCE și C1 ADVANCED pentru limba engleză, DELF pentru limba franceză, obținerea bacalaureatului francofon prin Programul ”De la învățământul bilingv către filierele francofone” pentru specializarea filologie bilingv franceză, precum și titulatura de liceu Label France Education, acordată de Guvernul Franţei; de asemenea, obținerea permisului ECDL – școala noastră fiind Centru de Testare ECDL604. “Din martie 2021, colegul nostru, Fira Sorin , a obținut ”LOrdre des Palmes academiques au grade de Chevalier”pentru promovarea limbii și culturii franceze în cadrul Colegiului ”Elena Cuza”din partea Guvernului Republicii Franceze – al 3-lea titlu de acest rang obținut de un cadru didactic din regiune, după alți doi profesori de renume, ambii foști profesori la Colegiul Național ”Elena Cuza” (prof. Ortansa Dumitrescu și prof. Dan Amărăscu)” O școală pentru secolul al XXI-lea nu poate ignora procesul de digitalizare. Astfel s-a reușit dotarea tuturor sălilor de clasă și a laboratoarelor cu sisteme de înregistrare și transmitere audio-video; videoproiector și computer; renovarea, modernizarea și dotarea cu mobilier nou a tuturor sălilor de clasă din corpul central al școlii.Achiziția de laptopuri, tablete pentru profesori și elevi – proiect fonduri europene POC ”Îmbunătățirea calității activităților didactice în mediul online în cadrul Colegiului Național ”Elena Cuza””, pentru care s-a semnat contractul de finanțare, în valoare de 700.000 Euro, sub sloganul ”Competitivi împreună”, a mai spus Liviu Cotfasă. 

Implicaţi şi în alte proiecte

După cum se poate observa, cadrele didactice sunt aproape de elevi, iar aceștia  răsplătesc la rândul lor cu implicarea de care dau dovadă. “Acțiunile de voluntariat sunt frecvente și vizibile la nivel județean și național, precum implicarea în campania „Let’s Do It, Romania!”. Totodată, începând cu acest an, elevii s-au implicat în constituirea și în acțiunile de voluntariat desfășurate de Asociația „Simbio” Dolj. În același spirit, va urma în scurt timp, la Craiova, Festivalul Național „EcoFest”, în cadrul căruia suntem implicați ca organizatori și concurenți. La ceas aniversar, la 188 de ani de la înființarea acestei școli, adresez un călduros „La mulți ani!” tuturor cadrelor didactice, foștilor și actualilor elevi și le spunem că le suntem alături oricând”, a mai menţionat managerul instituţiei de învăţământ.

Mesaj al reprezentantului Franţei

Liceul „Elena Cuza” celebrează în acest an al 188-lea ani de la înfiinţare. S-au scurs două secole de când şcoala, numită pe atunci „Pensionatul Lazaro-Otetelişanu pentru tinerele fete” (după numele ctitorilor săi), îşi propusese deja să-şi înveţe elevii să scrie şi să citească în limbi străine. Un mesaj emoţionant a venit din partea lui Michel Monsauret, coordonator, din partea Franţei, pe cooperare educaţională, care ştie istorie: “În 1959, instituţia şcolară îşi pierde numele pentru a deveni un număr „Şcoala Medie nr. 3”, apoi în 1966 „Liceul Teoretic nr.3”, semne ale timpului când individualul se estompa în spatele sistemului. Cei născuţi în anii ′50 „în Vest” se vor gândi imediat la serialul britanic „Prizonierul” (în engleză – „The prisoner”) difuzat pentru prima dată în 1967 şi în care eroul, numit „numărul 6” îşi strigă dorinţa de libertate cu celebra replică: „Eu nu sunt un număr!!” În ce-i priveşte pe francezi, ei se vor gândi la Saint-Just, celebru revoluţionar numit de detractorii săi „arhanghelul terorii”. Pentru el (dixit) „copiii îi aparţin mamei până la 5 ani, dacă i-a hrănit, şi apoi republicii, până la moarte. Copilul, cetăţeanul, aparţin patriei. Creştem copiii în respectul pentru tăcere şi în dispreţul falşilor oratori. Sunt formaţi în a fi laconici în limbaj. Trebuie să le interzicem jocurile în care declamă şi să-i obişnuim cu adevărul simplu. Copiii nu joacă decât jocuri de orgoliu şi de interes”. Un creştin răuvoitor al secolului al XXI-lea ar putea să se bucure că a fost decapitat în 1794 în pragul vârstei de 27 de ani. Reflectând, ne dăm seama că, prin proiecte educative ancorate în epoca lor, puţin câte puţin, ne îndreptăm către acceptarea, apoi valorizarea alterităţii începând cu cea de gen, pentru că şcoala acceptă băieţi, începând cu 1966. Va trebui să aşteptăm 1977 pentru ca un titlu, mai mult decât un nume, să devină noua identitate a instituţiei: „liceul de filologie-istorie” şi, în sfârşit 1998 pentru a celebra una dintre icoanele româneşti ale filantropiei, întruchipate în persoana Elenei Cuza, Elena Rosetti după numele de fată. Alegerea acestui nume ilustrează proiectul educativ al autorităţilor de atunci care au dorit să evidenţieze valorile umaniste pe care le regăsim în centrul proiectului european. Elena Rosetti se îngrijea de soarta orfanilor, bolnavilor, vârstnicilor, deţinuţilor. De asemenea, promova rolul femeii în societate şi egalitatea de gen, ajutorul dezinteresat, compasiunea, caritatea. Preocuparea sa era de a fi un cetăţean angajat şi de a lucra pentru binele comun.  În ceea ce priveşte educaţia, o întrebare constantă este aceea a finalităţii sale. Să instruiască? Să înveţe? Să formeze? Cuvintele nu sunt niciodată neînsemnate în măsura în care ascund o intenţie. O instituţie şcolară de valoare se evaluează după procentajul elevilor care au promovat  bacalaureatul? Şi dacă da, ce facem cu ceilalţi? Liceul „Elena Cuza” are drept misiune promovarea excelenţei academice oferindu-le tuturor elevilor cele mai bune oportunităţi de a-şi asuma responsabilităţi cetăţeneşti, acestea nefiind antinomice cu dezvoltarea individuală. Şi acest spirit cetăţenesc depăşeşte cu mult teritoriul românesc pentru a atinge frontierele Europei şi ale lumii. Reuşita inevitabilei globalizări cu care se confruntă toate naţiunile se fondează pe o educaţie care dezvoltă simultan înţelegerea diferitelor sisteme de gândire şi acceptarea diferenţelor culturale din care fiecare trebuie să se inspire pentru că ele sunt surse de evoluţie în orice sens al cuvântului.  Viaţă lungă liceului „ELENA CUZA”! La mulţi ani!