„Europa are o viziune pe termen mai lung pentru educația adulților”

0
1131

Asociaţia de Studii Socio-Economice din Craiova şi Asociaţia Fantom din Bistriţa sunt implicate într-un parteneriat strategic cu titlul „Break Down, Break Out”, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+. Proiectul urmărește să demonstreze și să documenteze modul în care noi strategii de învățare pot fi aplicate pentru șomerii de lungă durată.

Proiectul a început pe data de 1 septembrie 2014 și se va încheia la sfârșitul lunii august. Coordonatorul este Universitatea din Chester (Marea Britanie), iar parteneri sunt Asociaţia de Studii Socio-Economice, România; Asociaţia Fantom, România; Association des Agences de la Democratie Locale, Franța; Fondazione Risorsa Donna, Italia; European Grants International Academy Srls Unipersonale, Italia; Helsingin Yliopisto, Finlanda; Camera de Comerţ și Industrie Sabadell, Spania; The Multi-Disciplinary Center, Israel. „Persoanele slab calificate sunt lovite cel mai rău de presiunile economice, iar acest proiect asigură ghidarea lor simplă si practică. În multe regiuni din Europa șomajul pe termen lung structural și, în special, conjunctural, a condus la tulburări sociale și disperare. Milioane de europeni sunt aproape să cedeze”, a declarat Alina Rotariu, din partea Asociaţiei de Studii Socio-Economice, România.

Proiectul se bazează pe o metodologie simplă

Proiectul se bazează pe un ciclu de metodologie simplă: orientare (orientation), informare (briefing), abilitate (ability), întâlnire (meeting) și acţiune (action). Potrivit coordonatorilor acestui proiect, recent s-a pus un accent mai puternic pe învățarea în rândul adulților orientate mai mult spre dezvoltarea competențelor transversale și generale, cum ar fi managementul schimbării, antreprenoriale, schimbări de mentalitate și fluență digitală. „În timp, valabilitatea și utilitatea acestor inițiative veneau să sprijine prea des «supraviețuirea», însă șomerii adulți pe termen lung îşi pot schimba doar cu greu situația social-economică. Europa are o viziune pe termen mai lung pentru educația acestor adulți”, a mai spus Alina Rotariu.

Universitățile trebuie să ia în considerate și studenții adulți

Proiectul urmărește să îmbunătăţească posibilităților adulților, indiferent de sex și de situația lor personală și familială, în orice moment din viața lor, cu scopul de a promova dezvoltarea personală și profesională, responsabilizarea, adaptabilitatea, angajarea, precum şi a participării active în societate. Un al scop este să dezvolte o nouă abordare, care să se concentreze pe responsabilitate și autonomie și să încurajeze instituţiile de învățământ superior să îmbrățișeze nu numai grupurile tradiționale de studenţi, ci să ia în considerare şi cursanții adulți, ca un mijloc de afișare a responsabilităţii sociale, precum și o mai mare deschidere față de comunitate în general. Nu în ultimul rând, proiectul își propune să promoveze rolul partenerilor sociali și a societății civile în dezvoltarea de oportunități de învățare pentru adulți.