Solicitarea de înscriere în Cartea funciară, de recepţie sau avizare va putea fi depusă online

0
376

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, astăzi, legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Actul normativ introduce un articol nou care prevede că solicitarea de înscriere în Cartea funciară, de recepţie sau avizare va putea fi depusă online prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară, însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea.