Au fost stabilite cuantumurile alocate ANT în sectoarele vegetal și zootehnic

0
372

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2018.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern pentru aprobarea plafoanelor alocate ANT, pentru anul de cerere 2018, valoarea plafonului este de 268.466.600 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

În tabelul de mai jos regăsiți cuantumurile stabilite în conformitate cu Hotărârea de Guvern.

 

ANT – Sector vegetal Plafon
(euro)
Cuantum
(euro)
ANT 1 – AjutorNaţionalTranzitoriupentruculturiamplasatepeterenarabil 102.361.800 14,7033 euro/ha
ANT 2 şi 3 – AjutorNaţionalTranzitoriupentru in pentrufibră 6.600 7,6474

 euro/ha

ANT 2 şi 3 – AjutorNaţionalTranzitoriupentrucânepăpentrufibră
ANT 4 – AjutorNaţionalTranzitoriupentrututun 1.656.200 1.487,6627

euro/ha

ANT 5 – AjutorNaţionalTranzitoriupentruhamei 100.800 381,5147

 euro/ha

ANT 6 – AjutorNaţionalTranzitoriupentrusfeclă de zahăr 1.818.600 77,8186 euro/ha
ANT – Sector zootehnic    
ANT 7 – AjutorNaţionalTranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector lapte 22.228.800 16,5777 euro/tonă
ANT 8 – AjutorNaţionalTranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector carne 93.416.400 76,0774 euro/cap
ANT 9 – AjutorNaţionalTranzitoriu – Schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine 46.877.400 4,8503

euro/cap

Plăţilepentruajutoarelenaţionaletranzitoriiînsectorul vegetal şizootehnic se facîn lei, la cursul de schimb de 4,6638 leipentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 28septembrie 2018.