118 candidaţi la Senatul Universităţii din Craiova

1
188

Cadrele didactice de la Universitatea din Craiova îşi vor alege reprezentanţii în cel mai înalt for de decizie, Senatul, pe 25 ianuarie. În competiţie s-au înscris de această dată 118 candidaţi pentru cele 92 de locuri.

Lista candidaţilor se va afişa luni pe site instituţiei de învăţământ superior.

Potrivit metodologiei pentru alegeri, fiecare facultate are locuri repartizate ţinând cont de normele de reprezentare în Carta Universităţii. Astfel, cei mai mulţi reprezentanţi în Senat îi are Facultatea de Litere cu 11 locuri, urmată de  Exacte -9 locuri, Economie şi Administrarea Afacerilor- 9 locuri, Agricultură şi Horticultură- 8 locuri, Matematică- 7 locuri, Drept şi Ştiinţe Administrative – 6 locuri, Ingineri Electrică – 5 locuri,  Educaţie Fizică şi Sport- 4 locuri, Automatică, Informatică, Calculatoare – 4 locuri. Facultăţile de Teologie, Istorie, Ştiinţe ale Educaţiei, şi Ştiinţe Sociale au câte trei reprezentanţi în acest for decizional.

Departajarea candidaţilor

Membrii Senatului vor fi aleşi prin vot direct şi secret de cadrele didactice titulare şi de cercetare din cadrul Universităţii, şi vor avea un mandat de ptru ani.

Sunt declarate alese cadrele didactice şi de cercetare cel mai bine cel mai bine plasate în ordinea numărului de voturi acumulate. În caz de balotaj, departajarea candidaţilor cadre didactice şi de cercetare se va face ţinând seama succesiv de următoarele criterii: se preferă candidatul cu grad didactic mai mare,  apoi are avantaj  candidatul cu mai mulţi ani de activitate în învăţământul superior. În ultimă instanţă, dacă rămâne egalitate între candidaţi şi, dacă va fi cazul, se preferă candidatul de sex feminin.

Rolul celui mai înalt for de decizie

Senatul reprezintă cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii din Craiova. Prin urmare,  elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta Universităţii, aprobă, la propunerea rectorului, structura, organizarea şi funcţionarea instituţiei de învăţământ superior, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Se ocupă însă şi de aprobarea planului strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale anuale, la propunerea rectorului, dar vizează şi proiectul de buget şi execuţia bugetară. Tot Senatul  încheie contractul de management cu rectorul, controlează activitatea acestuia, dar şi cea a Consiliului de administraţie prin comisii specializate, garantează libertatea academică şi autonomia universitară şi asigură calitatea în educaţie.

Conform calendarului pentru alegeri, după stabilirea Senatului, următoarea etapă este stabilirea preşedintelui acestui for, funcţie pentru care se depun candidaturile  între 30 ianuarie şi 3 februarie a.c..

 

1 COMENTARIU

Comments are closed.