OCPI trece în online

0
592

 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj va aplica o serie de măsuri, în scopul prevenirii şi limitării răspândirii noului coronavirus COVID-19. Astfel, în perioada 21 octombrie–8 noiembrie 2021, OCPI Dolj sistează activitatea de relaţii cu publicul. Cetăţenii şi partenerii OCPI pot opta pentru serviciile disponibile on-line, prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară. Sesizările, petiţiile şi memoriile vor putea fi transmise prin e-mail (dj@ancpi.ro) sau poştă.

În perioada 21 octombrie–8 noiembrie 2021, persoanele fizice/juridice autorizate, delegaţii notariali, executorii judecătorești și cetăţenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepţie sau avizare, însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea.

Cetăţenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare şi extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

De asemenea, stadiul soluţionării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicaţia informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secţiunea «Urmărire cerere RGI».

Solicitanţii pot primi informaţii referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau accesând site-ul OCPI Dolj (www.ocpidolj.ro), dar și prin intermediul liniilor telefonice, care vor funcţiona de luni până joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 şi vineri între orele 08.00 – 14.00.

În perioada menţionată, audienţele vor fi acordate telefonic, prin e-mail sau prin sistem de videoconferință (utilizând serviciul gratuit Google Meet).

Numerele de telefon şi adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt următoarele:

Email: dj@ancpi.ro

Telefon centrală: 0251413128, 0251414286

Telefon relația cu publicul: 0251413129

Telefon relația cu birourile notariale: 0251411708

Fax: 0251418018

Fax pentru birouri notariale: 0251411646