Conferința națională „Comunități umane, modernizare și urbanizare în sud-vestul României”

0
2821

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopșor”, din Craiova, al Academiei Române, continuă să probeze, în aceste zile, menirea sa de cercetare în domeniile fundamentale ale ştiinţei şi culturii de calificare profesională superioară. Punând în practică asumarea și îndeplinirea cerințelor consacrate în activitatea sa, de cultivare și promovare a științei și culturii naționale și universale, Institutul va organiza, în intervalul 21-22 octombrie a.c., Conferința națională „Comunități umane, modernizare și urbanizare în sud-vestul României, ale cărei coordonate de abordare rămân tematici riguroase cu privire la domeniile vieții sociale, în sens larg, și dovada îndeplinirii demersurilor firești de informare și documentare ce guvernează lumea academică.

Abordarea multidisciplinară, caracterul deloc exhaustiv al lucrărilor și provocarea la dezbatarea argumentativă a unor idei și teorii de reflexie socio-umane sunt argumentele organizatorilor, prin care își exprimă, totodată, încrederea și aprecierea față de toți cei care vor lua parte de dezbateri.

Pe pagina de internet a Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopșor”, din Craiova, https://icsu.ro/evenimente, se pot consulta programul conferinței și volumul de rezumate ale lucrărilor. Centru universitar și academic deopotrivă, Craiova va fi un element de coagulare a ideilor și argumentelor, un tărâm fertil cunoașterii, dar mai ales o cetate a vechiului adagiu cartezian: Cogito, ergo sum.

Structurată pe patru secțiuni – Istorie și arheologie;Viață cotidiană și evoluție socio-economică;Practici politice și relații internaționale; Studii culturale – Conferința putem spune că îndeplinește condițiile unei dezbateri riguroase, academice, pertinente și în acord cu noile manifestări din domeniul socio-uman.

Conducerea Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopșor”, din Craiova, al Academiei Române ne-a dat asigurări că astfel de evenimente cultural-științifice vor continua, fiind deja o exteriorizare consacrată a eforturilor cercetătorilor acestui Institut și al colaboratorilor de a-și face cunoscut rodul muncii zilnice

Precizăm că, în contextual situației medicale actuale, evenimentul se va desfășura online, prin intermediul platformei ZOOM.

Mai multe informații privind manifestarea științifică sunt disponibile pe site-ul Institutului: https://icsu.ro/evenimente.

Dr. Anca Ceaușescu