„Sommilabour”, la final

0
312

În perioada august 2017 – august 2019, Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – ARoTT – implementează proiectul „Sommilabour” Cod proiect 16.4.2.100, e-ms Cod 185, în parteneriat cu Asociaţia „National Wine, Suhindol, Veliko Tîrnovo, în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, Axa prioritară 4: O regiune calificată şi inclusivă, Obiectiv Specific 4.1 Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea forţei de muncă. Proiectul a avut drept scop creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în regiunea transfrontalieră prin organizarea de cursuri de sommelier, a investițiilor în capitalul uman, a mobilității forței de muncă și a inițiativelor în domeniul vânzării, ofertei și promovării vinului. Despre cursurile gratuite de sommelier şi ghid de vinuri dar şi despre alte activităţi care s-au desfăşurat în cadrul proiectului , joi 22 august 2019, orele 11:00, la Hotel Prestige, din Craiova, va avea loc conferinţa de presă de încheiere a proiectului.