Mâine, are loc examenul de Titularizare în învăţământ

1
945

Miercuri, 21 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021. Proba va începe la ora 9:00, în cele trei centre de concurs (Liceul Energetic, Liceul “Matei Basarab” şi Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate), constituite la nivelul județului Dolj, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19.

În județul Dolj sunt 86 de posturi titularizabile. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 982 de candidați.  În anul 2020 au fost înscriși 789 de candidați și au fost 64 de posturi titularizabile. Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8:15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). Subiectele și baremele de evaluare pentru cele 65 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00). Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, la sediul centrelor de concurs și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene, la sediul centrlor de concurs și pe site-ul dedicat în data de 3 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Puteți afla mai multe precizări accesând site-ul ISJ Dolj la următorul link: https://www.isjdolj.ro/content/precizari-prob%C4%83-scris%C4%83-concurs-national-titularizare-2021

 

1 COMENTARIU

  1. prin anii ‘ 70, copii nomenclaturistilor si cei chiar slabi erau sustinuti mai cu jena din spate sa prinda totusi un loc pe undeva, ulterior invartindu-se multe rotite sa iasa in castig esential fata de cei corecti. acum copii reusitilor acelor vremi sunt cocotati tare pe pozitii de nici nu mai stiu de ei si nu merge nimic-nimic dupa urma dumnealor … se mai poate astepta cineva cu mintea limpede sa se poata trai onest in asa societate …???

Comments are closed.