Se schimbă legea

0
419

Pentru admiterea în învăţământul liceal, candidaţii care optează pentru clasele cu predare în mod bilingv trebuie să se încsrie pentru susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor l alimbile moderne, în perioada 27-30 mai.

Cei care doresc să înveţe într-o limbă de circulaţie au două posibilităţi: înscrierea, pentru verificarea cunoştinţelor, la Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate Craiova (27 mai – engleză, 28 mai – franceză) şi Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii ”Constantin Brâncuşi”. Conform legislaţiei în vigoare, „candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi străine de curculaţie internaţională. ” De asemenea, se recunosc şi se echuvalează  rezultatele obţinute pentru limbile moderne, care fac parte din „Lista examenelor cu recunoaştere internaţională.” În acelaşi timp, la nivelul instituţiilor de învăţământ se vor constitui comisii pentru recunoaşterea şi echivalarea examenelor susţinute de-a lungul anilor, pentru certificarea internaţională. Ieri şi astăzi au fost cele două zile în care elevii pot depune cerere la unitatea de învăţământ de provenienţă, însoţită de documentul prin care se solicită echivalarea acestuia (în copie xerix şi legalizată).