Modificarea noilor coduri penale, discutată de CSM cu experţi ai Comisiei Europene în cadrul MCV

0
244

Modificarea noilor coduri penale şi aspecte privind managementul judiciar se numără printre subiectele abordate în discuţia pe care reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au purtat-o, ieri, cu experţi ai Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

Ieri, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, a avut loc întâlnirea conducerii şi membrilor CSM, conducerii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentanţilor Ministerului Public şi Ministerului Justiţiei, inclusiv personal tehnic, cu experţii Comisiei Europene, aflaţi în misiune de evaluare a progreselor înregistrate în domeniile reformei justiţiei şi luptei împotriva corupţiei în perioada 1 ianuarie – 1 mai 2015, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV).

Potrivit reprezenţilor CSM, în prima parte a întâlnirii, conducerea Consiliului Superior al Magistraturii a prezentat priorităţile stabilite pentru acest an, fiind discutate demersurile şi acţiunile consiliului privind independenţa justiţiei, activitatea Inspecţiei Judiciare, responsabilizarea sistemului judiciar, apărarea independenţei şi a reputaţiei profesionale, răspunderea disciplinară a magistraţilor, implementarea şi evaluarea impactului noilor coduri civile şi penale, propunerile de revizuire a Constituţiei, relaţia cu celelalte profesii juridice şi societatea civilă, precum şi principalele concluzii ale Raportului privind starea justiţiei pe anul 2014. “Referitor la iniţiativele pentru continuarea reformei sistemului judiciar român, au fost menţionate propunerile legislative în curs, în special cele privind modificarea noilor coduri penale, dar şi aspecte privind managementul judiciar, resursele umane, volumul de muncă, transparenţa, măsuri şi acţiuni ale Consiliului privind eficienţa şi încrederea în justiţie”, conform CSM.

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate experţilor Comisiei Europene proiectele privind unificarea jurisprudenţei şi publicarea online a hotărârilor judecătoreşti (ROLII), aflate în curs de implementare la nivelul CSM. “Au fost subliniate principalele direcţii de acţiune de îndeplinit în următoarea perioadă, acestea vizând apărarea independenţei sistemului judiciar, creşterea gradului de integritate şi responsabilitate, eficientizarea activităţii instanţelor şi parchetelor, continuarea implicării active în reformarea sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei”, precizează sursa citată. Cea de-a doua parte a întâlnirii a fost dedicată discuţiilor de ordin tehnic privind implementarea noilor coduri civile şi penale şi evaluarea impactului lor, măsurile dispuse în vederea asigurării necesarului de personal la nivelul instanţelor şi parchetelor ca urmare a intrării în vigoare a noilor coduri, monitorizarea indicatorilor de performanţă a activităţii instanţelor, efectele măsurilor adoptate asupra activităţii instanţelor şi parchetelor şi asupra gradului de satisfacţie a justiţiabilului, dar şi paşii ce trebuie urmaţi pentru o interpretare unitară şi aplicare eficientă a noilor dispoziţii legale, conform sursei precizate.