Ministerul Agricuturii şi cel al Educaţiei fac shimb de note pe tema terenurilor agricole

0
89

La începutul acestei luni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a emis o circulară, prin care cere tuturor Inspectoratelor Şcolare Judeţene sâ-şi actualizeze baza de date şi să informeze cu privire la veniturile totale realizate din activitatea agricolă. În principal, nota se referă la instituţiile de învăţământ preuniversitar, preponderent agricol, care au în proprietate suprafeţe agricole. Deocamdată, la Dolj ne aflăm în faza centralizării datelor, perioada cerută de către minister suprapunându-se cu cea a Sărbătorilor Pascale, astfel că este o oarecare întârziere în ceea ce priveşte situaţia concretă în teritoriu.

Prin adresa nr. 85/16.02.2015, înregistrată la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează că în „Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură, în perioada 2015-2020, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991, privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură”, se vor prelua şi prevederile regulamentelor agricole privind Politica Agricolă Comună între 2014-2020, referitoare la plăţile către fermieri. Se cere, printre altele, „situaţia centralizată la nivelul judeţului, cuprinzând lista cu denumirea exactă a documentelor oficiale, valabile la data de 31.12.2014, din care să reiasă veniturile totale şi veniturile obţinute din activităţi agricole…” Sigur, la prima vedere, Nota pare că nu are nimic în comun cu procesul de învăţământ, însă, în prezent, mai sunt instituţii de învăţământ preuniversitar de profil agricol, care au în proprietate  suprafeţe de acest fel, chiar dacă numărul lor a scăzut după 1990. Astfel prin semnătura secretarului general adjunct al MADR, Mihaela Maria Ciuciureanu, Nota mai stipulează că „…în vederea demonstrării acestei calităţi, utilizatorii legali ai terenurilor agricole sau deţinătorii loegali de animale (care pot fi şi instituţii de învăţământ preuniversitar, învăţământ superior şi institute de cercetare – cu profic agricol), care, în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe, care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro, trebuie să fie înregistraţi ca persoane juridice sau să deţină actul normativ de înştiinţare din care să reiasă activitatea agricolă…”

Deocamdată, nu se ştie nimic concret

Toate Inspectoratele Şcolare Judeţene au luat act de comunicare, astfel că toate unităţile de învăţământ preunversitar din Dolj au fost înştiinţate despre acest demers. Deocamdată, nu au fost centralizate datele din teritoriu, dar, la o primă vedere, nu prea mai sunt foarte multe instituţii care au în proprietate astfel de terenuri sau, după caz, spaţii destinate creşterii animalelor. Până la finalizarea acţiunii se poate vorbi numai de o estimare, în calcul fiind luate instituţiile de învăţământ agricol de la Calafat, Malu Mare, Băileşti, deoarece este prima dat, după mai bine de 20 de ani, când se cere o situaţie de acest gen.