Tăierile ilegale de lemn au scăzut semnificativ în 2016

0
45

În anul 2016, volumul tăierilor ilegale în fondul forestier proprietatea publică a statului, administrat de Direcţia Silvică Dolj, a scăzut la 1.504 metri cubi, fiind practic la jumătate faţă de anul 2015, când s-au înregistrat 3242 metri cubi . De asemenea, se înregistrează o scădere semnificativă şi în ceea ce priveşte tăierile ilegale din fondul forestier privat administrat de Direcţia Silvică Dolj pe bază de contracte de prestări servicii silvice, constatându-se un volum tăiat ilegal de 163 mc faţă de cel din anul anterior – 487 mc.

paduriDacă se ia în considerare volumul total exploatat în anul 2016 de Direcţia Silvică Dolj, de 135.000 metri cubi masă lemnoasă, tăierile ilegale în fondul forestier de stat reprezintă 1,1% din aceasta.

În anul 2016 s-au executat 654 controale de fond, dintre care 466 controale în fond forestier public şi 188 controale în fond forestier privat, din totalul lor un număr de 13 controale fiind dispuse ca urmare a petiţiilor primite la Direcţia Silvică Dolj de la alte instituţii sau persoane fizice şi 26 controale ca urmare a controalelor tematice. În afara controalelor de fond, au fost executate 85 controale parţiale, din proprie iniţiativă, ori de câte ori situaţia a impus acest fapt.

18 infracţiuni constatate

În plus, personalul silvic din cadrul Direcţiei Silvice Dolj a fost implicat, alături de alte organe ale statului (poliţie, jandarmerie, garda forestieră, etc.), în 2.751 acţiuni de control al circulaţiei materialului lemnos în fondul forestier şi pe drumurile publice, în urma cărora au fost constatate 18 infracţiuni, 450 de contravenţii şi s-au aplicat amenzi în valoare de 999.200 de lei. Totodată au fost confiscaţi 142 de metri cubi de material lemnos şi 2.638 de pomi de Crăciun.

Anul trecut au fost constatate, în total, 19 infracţiuni silvice, 18 dintre acestea fiind în curs de soluţionare. Direcţia Silvică Dolj administrează o suprafaţă de 59.846 hectare fond forestier proprietate publică a statului şi 7.330 ha fond forestier proprietate privată, pe bază de contracte de prestări servicii silvice.

La nivel naţional, 22 de angajaţi RNP, agresaţi

paduri 1Volumul tăierilor ilegale în fondul forestier proprietatea publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, a scăzut anul trecut la 47.788 de metri cubi, cu 16,27% mai puţin faţă de anul 2015, când s-au înregistrat 57.080 de metri cubi. La volumul total exploatat de Romsilva, de 8,58 milioane de metri cubi masă lemnoasă, tăierile ilegale în fondul forestier de stat reprezintă 0,5%.

În total, în fondul forestier de stat s-au efectuat anul trecut 14.825 de controale de fond şi 1.642 de controale parţiale. Angajaţii Romsilva au fost implicaţi, alături de alte organe ale statului, în 92.776 de acţiuni de control al circulaţiei materialului lemnos, în urma cărora au fost constatate 1.171 de infracţiuni, 14.698 de contravenţii şi s-au aplicat amenzi în valoare de 21.323.520 de lei. Totodată, au fost confiscaţi 28.367 de metri cubi de material lemnos şi 10.324 de pomi de Crăciun. Alte 517 controale au vizat instalaţiile de debitat materialul lemnos, fiind aplicate amenzi în valoare de 726.000 de lei, 4.340 de metri cubi de material lemnos fiind confiscaţi. Anul trecut au fost constatate, în total, 1.214 de infracţiuni silvice, 1.150 dintre acestea fiind în curs de soluţionare. În cursul anului trecut, 22 de angajaţi ai Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva au fost agresaţi în timpul acţiunilor de pază a pădurilor.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează o suprafaţă de 3,14 milioane de hectare fond forestier proprietate publică a statului.