Înscrierea copiilor la clasa pregătitoare: Noile reguli au fost aprobate de Ministerul Educaţiei

0
202

Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 au fost aprobate prin Ordin de ministru, a informat, ieri, Ministerul Educaţiei. Noutatea este că, începând de anul şcolar viitor, copiii nu vor mai putea fi înscrişi la clasa I dacă nu au trecut înainte prin clasa pregătitoare.

În clasa I se pot înscrie numai copiii care împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2016 şi care au terminat clasa pregătitoare. De asemenea, înscrierea la clasa pregătitoare este obligatorie, se spune într-un comunicat al ministerului.

Ministerul Educaţiei a elaborat o procedură prin care inspectoratele şcolare pot verifica posibilitatea cuprinderii în clasa I a copiilor care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2015-2016 şi care au împlinit vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016. “Astfel, inspectoratele şcolare trebuie să verifice cauza amânării înscrierii copiilor şi, după o analiză punctuală, să transmită ministerului o situaţie centralizată, spre aprobare. Pentru aceşti copii, înmatricularea în clasele I, în anul şcolar 2016-2017, se poate realiza doar la nivelul claselor deja existente, pe locurile rămase disponibile”, se precizează în comunicat.

De asemenea, circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare, precum şi ale unităţilor de învăţământ. În sursa citată se mai precizează că numărul de locuri alocate, prin cifră de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate, numită şcoală de circumscripţie. Inspectoratele şcolare au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare sunt însărcinate să soluţioneze orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar.