Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 18 decembrie 2019

0
227

I.     PROIECTE DE LEGI ASUPRA CĂRORA GUVERNUL ÎȘI VA ANGAJA RĂSPUNDEREA ÎN PARLAMENT

1.    PROIECTUL LEGII bugetului de stat pe anul 2020

2.    PROIECT DE LEGE privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

3.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

II.  ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane

2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniile agriculturii și finanțelor publice

 III.         HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

3.    HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general

4.    HOTĂRÂRE pentru pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă

5.    HOTĂRÂRE pentru pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Achiziţie navă maritimă de patrulare”

6.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

7.    HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, și pentru prorogarea unor termene

8.    HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate  pentru anii 2017 și 2018

9.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Done Ionuț

10.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dâmbovița de către doamna Mureșan Florina-Ramona

11.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ialomița de către doamna Tudor Silica-Vali

12.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil

13.HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Jîjîie Antonel din funcția publică de prefect în funcția publică de subprefect al județului Dâmbovița

14.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bihor de către domnul Țiplea Dumitru

15.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brașov de către domnul Văsii Mihai-Cătălin

16.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Dâmbovița de către domnul Popa Aurelian

17.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Harghita de către domnul Proca Ion

18.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Maramureș de către domnul Ungur Silviu-Nicolae

19.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Prahova de către domnul Ionescu Cristian

20.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către domnul Costea Tiberiu

21.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către doamna Coșa Maricica-Luminița

22.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către domnul Nechifor Dan

23.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Brăgaru Mirel-Dragoș

24.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ialomița de către domnul Barbu Emilian

25.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către domnul Tuduran Marian

26.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Prahova de către doamna Duță Maria-Mihaela

27.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către domnul Nicolae Eugen-Constantin

28.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vaslui de către domnul Poiană Narcis Emil

29.HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Vasile Alecu din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de subprefect al județului Buzău

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea menținerii domnului Tănase Stamule – consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de administrator al Companiei Naționale Loteria Română S.A. (C.N.L.R.S.A.) și al Societății IPROCHIM S.A.