AFIR actualizează disponibilul rămas pentru depunerea proiectelor de infrastructură rutieră

0
100

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă actualizarea valorii disponibile rămase pentru depunerea proiectelor de investiţii prin intermediul Submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020. Astfel, pentru componenta „Infrastructură rutieră de interes local” aferentă Submăsurii 7.2, atât zona montană cât şi restul teritoriului, începând cu data de 19.11.2015, ora 09:00 şi încheind cu data de 20.11.2015, ora 23:59, se va corela valoarea fondurilor disponibile cu valoarea totală aferentă cererilor de finanţare existente în acest moment în cadrul sistemului informatic şi care au punctajul sub pragul lunar de calitate de 60 puncte.

S-a impus luarea acestei măsuri reparatorii, deoarece începând cu data de 30.10.2015, ora 17:43, pentru „restul teritoriului”, şi, începând cu data de 31.10.2015, ora 02:07, pentru „zona montană”, nu a mai fost posibilă încărcarea on-line a proiectelor din cauza lipsei disponibilului în sistemul informatic. Această măsură reparatorie se adresează exclusiv potenţialilor beneficiari care s-au aflat în imposibilitatea depunerii cererilor de finanţare în data de 30, respectiv 31 octombrie. Aşadar, este obligatoriu ca documentele anexate cererii de finanţare să aibă datele de înregistrare de până la 31.10.2015. Foarte important de reţinut că proiectele care au documente care depăşesc această dată, vor fi declarate neeligibile. Totodată proiectele cu punctajul de minim 60 puncte vor fi incluse în procesul de evaluare aferent lunii octombrie.

Reamimtim tuturor celor interesaţi că sesiunea de primire a proiectelor pentru sM 7.2 a fost deschisă pe 24 septembrie 2015 şi are ca termen limită de depunere data de 18 decembrie 2015, ora 16:00.