D.P.C.E.P. Dolj : Se reia activitatea de ghişeu cu publicul la sediul Primăriei Işalniţa

0
292

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor (D.P.C.E.P.) Dolj – instituție în subordinea Consiliului Județean Dolj, aduce la cunoștința cetățenilor din județul Dolj că în baza prevederilor art. 14 alin. 6 din O.U.G. nr. 97/2005 şi  art. 82 alin. (1) din H.G. nr. 295/2021, pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale  şi pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, își reia activitatea de ghișeu cu publicul începând cu data de 20.10.2021.

Activitatea de ghişeu  se va desfăşura la sediul Primăriei Işalniţa din com. Işalniţa, str. Preot Grigore Ţolescu nr.22, jud. Dolj iar programul de funcționare  va fi zilnic, de luni până vineri, între orele 08.30-10.30.

Persoanele domiciliate în judeţul Dolj care au nevoie să obţină actul de identitate într-un termen mai scurt decât cel afişat la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor competente, se pot adresa  telefonic la D.P.C.E.P. Dolj  pentru a se programa la numerele de telefon 0351437038 sau 0351437039. Programările telefonice se pot face pe durata programului de lucru, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Actele de identitate emise vor fi eliberate cetăţenilor de la sediul D.P.C.E.P. Dolj situat în mun. Craiova, str. Vulturi nr.9, jud. Dolj, în intervalul orar 15-16.00, în aceeași zi sau în ziua următoare, în funcţie de momentul depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate, excepție făcând situaţiile în care sunt necesare verificări în teren pentru a se face dovada adresei de domiciliu sau a identităţii. ”