ROBOGENIUS – Proiect de parteneriat strategic KA2

0
521

 Reprezentanții organizațiilor partenere din România, Franța, Olanda, Greciași Spania s-au întâlnit la Atena pentru a participa la cea de-a doua întâlnire transnațională a proiectului Robogenius.

Întâlnirea a fost o oportunitate pentru parteneri să prezinte activitățile organizate până acum pentru proiect și să decidă asupra următoarelor etape de urmat.

Epocile trecute au fost numite după uneltele folosite in epoca respectivă. Epoca pietrei, bronzului, fierului pot fi urmate de epoca roboţilor de care nu suntem atât de departe.

Încercările timide de „robotizare” industrială, din anii ’50 ai secolului trecut, par azi o joacă de copii faţă de automatizările de azi, accesibile unora dintre noi,  care isi pot automatiza ambientul personal. Milioane de softişti, de automatişti, mecanici şi alte specializări lucrează împreună, cercetează sau aplică, în colective mixte, viitoarele îmbunătăţiri ale vieţii cotidiene a omului.

Acceleraţia robotizării este cel mai puternic apăsată pe robotizarea modulară a industriei. Robotul este, in comparaţie cu omul, docil, ieftin in exploatare, fără dorinţe, fără nemuţumiri legate de salarizare sau condiţii de muncă şi care nu doreşte nici sindicat şi nici nu face greve, muncind 24h din 24.

Rolul educaţiei din toate statele UE este să livreze economiei specialişti care să facă faţă cerinţelor. În acest scop, proiectul finaţat prin programul educaţional Erasmus+ încearcă de la vârste mici, +10 ani, până la adulţi să introducă elemente de robotizare, de înţelegere a mecanismelor de programare, de găsire a unor scurtături şi noi mecanisme de gândire care să ajute la realizarea unor sarcini stabilite prin proiect, folosind ca bază didactică kitul Minstroms EV3. Totul în regim competiţional cu elemente de gaming introduse pentru echilibrări şi restartări competiţionale, pentru ca cei din urmă să nu îşi piardă interesul.

Participarea europeană la acest proiect a specialiştilor în robotronică, mecanică, programare, gaming, unii chiar cu doctorat,cu experienţă de predare in universităţi, licee sau educaţia adulţilor asigură deja certitudinea că acest proiect va atinge potenţialul proiectat.

Proiectul este în al doilea an, iar ca obiectiv concret va fi elaborareaunei metodologiide concurs şi bune practici cu aplicabilitate directă în educaţia elevilor de orice vârstă.