Proiect de Hotărâre de Guvern, pentru crearea a 4.500 de posturi în învăţământul preuniversitar

0
1432

Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, unităţile din învăţământul preuniversitar trebuie să angajeze 4.500 de educatori, profesori şi consilieri şcolari, până la începutul anului şcolar. Crearea acestor posturi este prevăzută într-un proiect de Hotărâre de Guvern, publicat miercuri pe site-ul Ministerului Educației, precizează edupedu.ro. Măsura fusese anunțată de ministrul Sorin Cîmpeanu, dar era condiționată de aprobarea solicitării de majorare a bugetului la rectificarea bugetară.

Este indicată o finanțare de peste 87 milioane de lei pentru acest an, la capitolul „cheltuieli de personal”, din bugetul Ministerului Educației, pentru această măsură. Angajarea celor 4.500 de persoane urmând să se facă pentru anul școlar 2021-2022, care începe la 1 septembrie, cursurile urmând să debuteze pe 13 septembrie.

Ce prevede proiectul

“Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul
special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională / Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, este de 291.050 de posturi.” În varianta actuală a HG nr. 369 din 29 martie 2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, numărul de posturi este de 286.550. În nota de fundamentare a proiectului de act normativ, scrie că „scopul elaborării prezentului proiect îl constituie suplimentarea cu 4.500 a numărului de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, pentru a se putea asigura un act educațional de calitate, egalitatea de șanse, sporirea accesului și participării la educație, precum şi stimularea educației pe tot parcursul vieții”.

Motivele invocate în proiect 

  • „În prezent s-au finalizat o serie de investiţii privind construcţia de noi grădiniţe, precum şi extinderea şi modernizarea unor spaţii necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţământ, cu precădere în regiunea Bucureşti – Ilfov.
  • Prin Legea nr. 133/2020 pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu aplicabilitate începând cu anul şcolar 2021-2022, se diminuează numărul de elevi/preşcolari alocat unui post de profesor dintr-un cabinet de asitenţă psihopedagogică, iar prin Legea nr. 185/2020 pentru modiifcarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost modificat conţinutul art. 63 din Legea nr. 1/2011, în sensul diminuării efectivelor de elevi/preşcolari din care se constiutie formaţiunile de studiu în învăţământul preuniversitar.
  • De asemenea, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, învăţământul secundar superior şi grupa mare din învăţământul preşcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030.
  • Astfel pentru ca, începând cu anul şcolar 2021-2022, să se asigure creșterea gradului de cuprindere a copiilor cu vârste de 3-5/6 ani în învățământul preșcolar, creșterea gradului de cuprindere a tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani în învățământul obligatoriu, îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi consiliere educaţională pentru un număr mai mare de elevi şi preşcolari din învăţământul preuniversitar, precum şi pentru respectarea măsurilor de igienă în învățământul preuniversitar, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, este necesară suplimentarea numărului de posturi pentru învățământul preuniversitar.” Ministrul Sorin Cîmpeanu vorbea despre cele 4.500 de posturi pe 3 august, în conferință de presă, când a prezentat solicitările pentru suplimentarea bugetului ministerului Educației pentru rectificarea bugetară. La acel moment nu anunța un buget necesar pentru aceste 4.500 de posturi noi. „Sunt solicitări care vizează direct bugetul Ministerului Educației. Creșterea numărului de posturi cu un număr de 4.500, creștere generată atât de construcția de noi grădinițe, creștere care va avea loc în București, Ilfov, Bihor, Cluj, Iași; creștere generată de numărul minim de elevi în clasă, situație care a generat creșterea numărului de profesori”. În proiectul de HG apare un buget estimat pentru acest an, lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, de 87,75 milioane de lei, iar pentru anul viitor de 351 milioane lei. Posturile pentru fiecare unitate de învățământ vor fi decise de inspectorate, după ce ministerul le va trimite acestora noile scheme de personal cu noile posturi. Proiectul prevede că „după aprobarea prezentului act normativ, Ministerul Educației repartizează, prin ordin, inspectoratelor școlare, numărul maxim de posturi finanțat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat”. Proiectul vine „pe ultima sută de metri” a vacanței de vară, deși toate legile și actele normative invocate pentru aceste angajări noi erau în vigoare de cel puțin un an. Angajările prin concursul de Titularizare au fost deja făcute. Nu este clar dacă angajările noi se vor face prin concursuri la școală, la inspectorate sau la nivel național.