Pregătiri din vară, pentru toamnă, la experţii manageriali

1
237

În primăvară, a avut loc cea de-a VIII-a sesiune a Concursului naţional de selecţie a cadrelor didactice, pentru constituirea Corpului naţional de experţi în managementul educaţional. Rezultatele de atunci le-am făcut cunoscute şi noi. Acum este în pregătire cea de-a IX-a sesiune, care se va desfăşura în toamnă.

Alexandru Dragnea

Poate, la prima vedere, ţinând cont de calendarul desfăşurării concursului de selecţie (21 septembrie – 5 octombrie), pare deplasată aducerea în faţa opiniei publice a unui astfel de program. Dar, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj îşi iau măsuri din timp, pentru a nu întâmpina greutăţi pe parcurs.

 «Calitatea de membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie, conform legislaţiei în vigoare. La concurs poate participa orice cadru didactic, care îndeplineşte mai multe condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul II didactic; a obţinut, în ultimii patru ani, calificativul „foarte bine”, la inspecţiile periodice, şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ, prin Hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform legislaţiei, din Registrul naţional al experţilor în managementul educaţional. Sunt cerinţe care trebuie respectate, deoarece de aceste funcţii depinde şi calitatea învăţământului românesc», a declarat prof. Alexandru Dragnea, inspector pentru Managementul Instituţional în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

1 COMENTARIU

Comments are closed.