Admitere la Master anul universitar 2021-2022

0
732

Universitatea din Craiova organizează, în perioada 9 – 28 IULIE, Admiterea pentru Master, anul universitar 2021-2022, la cele 12 facultăţi din structura sa. Candidații au la dispoziţie 1770 locuri la buget și 1278 cu taxă.

 

La Facultatea de Științe sunt scoase la concurs 198 de locuri la buget și 58 la taxă, la specializările: Chimia compușilor biologic activi (40 de locuri buget și 10 la taxă), Fizică aplicată (38 la buget și 5 la taxă), Metode și modele în inteligența artificială (60 la buget și 20 la taxă), Matematici aplicate (30 la buget și 5 la taxă), Turism și dezvoltare durabilă (30 la buget și 18 cu taxă).

 

La Facultatea de Educație Fizică și Sport sunt disponibile 75 de locuri la buget și 113 la taxă la specializările: Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie (30 buget și 62 taxă), Activitate motrică extracurriculară și curriculară (20 de locuri buget și 25 cu taxă), Performanță în sport (25 la buget și 26 la taxă).

 

La Facultatea de Litere sunt scoase la concurs 230 de locuri la buget și 208 la taxă, la specializările: Studii de limba și literatura română (40 la buget și 6 locuri la taxă), Studii de limbă engleză și literaturi anglo-americane (40 la buget și 10 la taxă), Traducere și terminologii în context european (19 la buget și 30 la taxă),  Paradigme ale comunicării interculturale (20 de locuri la buget și 25 la taxă), Management educational (20 la buget și 30 taxă), Consiliere educațională și dezvoltarea carierei, la Drobeta-Turnu Severin, (20 de locuri la buget și 30 la taxă ), Masterat didactic în Biologie (13 buget, 12 taxă), Masterat didactic în Calculatoare și Tehnologia Informației (13 buget, 12 taxă), Masterat didactic în Chimie (12 buget, 13 taxă), Masterat didactic în Informatică (12 buget, 13 taxă), Arta actorului (8 la buget și 5 la taxă), Management și antreprenoriat cultural (5 la buget și 5 la taxă), Artă muzicală românească contemporană (8 la buget și 17 la taxă).

 

Facultatea de Teologie scoate la concurs 35 de locuri la buget și 70 la taxă la specializările: Teologie și cultură (22 de locuri la buget și 53 la taxă), Conservare și restaurare (13 la buget și 17 la taxă).

 

Facultatea de Științe Sociale organizează sdmitere pentru 60 de locuri la buget și 54 la taxă la cele două programe: Securitate Națională și Euro-Atlantică  (35 de locuri la buget și 31 la taxă) și Filozofie aplicată în organizații și mediul de afaceri (25 de locuri la buget și 23 la taxă).

 

La Facultatea de Drept sunt disponibile 195 de locuri la buget și 45 la taxă la specializările: Drept privat (55 la buget și 10 la taxă), Științe penale ( 55 la buget și 10 la taxă), Dreptul afacerilor/Business law (în lb.engleză) (40 la buget și 10 la taxă), Administrație publică (45 la buget și 15 la taxă).

 

La Facultatea de Economie și administrarea afacerilor sunt scoase la concurs 295 locuri la buget și 182 la taxă la specializările: Managementul afacerilor electronice (28 la buget și 15 la taxă), Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale (39 la buget și 22 la taxă), Management contabil, expertiză și audit la Drobeta-Turnu Severin (27 locuri la Buget și 13 la taxă), Economie și administrarea afacerilor internaționale/ International Economics and Business Administration (17 la buget și 10 la taxă), Economie și afaceri europene (25 de locuri la buget și 15 la taxă), Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor (27 de locuri la buget și 15 la taxă), Finanțe și administrarea afacerilor (26 de locuri la buget și 15 la taxă), Managementul afacerilor (26 de locuri la buget și 25 la taxă), Managementul organizației la Drobeta-Turnu Severin (28 la buget și 22 la taxă), Managementul resurselor umane (26 la buget și 15 la taxă, Marketing și comunicare în afaceri (26 la buget și 15 la taxă).

 

 

La Facultatea de Mecanică sunt scoase la concurs 200 de locuri la buget  și 280 la taxă la specializările: Proiectarea autovehiculelor modern (21 la buget și 28 la taxă), Optimizarea sistemelor de transport rutier (21 la buget și 28 la taxă), Proiectare și fabricație în ingineria autovehiculelor/ Design and Manufacturing in Automotive Engineering (31 la buget și 19 la taxă), Optimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice (21 la buget și 37 la taxă), Modelare și simulare în ingineria mecanică (21 la buget și 27 la taxă), Managementul producției și logisticii (21 la buget și 28 la taxă), Ingineria și managementul calității, la Dr.-Tr. Severin, (22 la buget și 27 la taxă), Managementul sistemelor logistice la Dr.-Tr. Severin (22 la buget și 27 la taxă), Managementul mediului și energie durabilă la Drobeta-Turnu Severin (20 la buget și 29 la taxă), Materiale avansate la Drobeta-Turnu Severin, (30 de locuri la taxă).

 

La Facultatea de Inginerie Electrică sunt scoase la concurs 127 de locuri la buget și 10 locuri la taxă la specializările: Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice (25 de locuri la buget și 2 la taxă), Sisteme electromecanice complexe (40 de locuri la buget și 2 la taxă), Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului (17 locuri la buget și 2 la taxă), Sisteme energetice informatizate (25 la buget și 2 locuri la taxă), Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială (20 de locuri la buget și 2 locuri cu taxă).

 

La Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică sunt disponibile 170 de locuri la buget și 61 de locuri la taxă la următoarele specializări: Sisteme automate incorporate (34 de locuri la buget și 6 la taxă), Tehnologii informatice în ingineria sistemelor (30 de locuri la buget și 10 locuri la taxă), Inginerie software (30 de locuri la buget și 15 locuri la taxă), Sisteme informatice pentru comerț electronic/ Information Systems for e-Business) (26 de locuri la buget și 10 locuri la taxă), Ingineria calculatoarelor și comunicațiilor (25 de locuri la buget și 10 la taxă), Sisteme de conducere în robotică (25 de locuri la buget și 10 locuri la taxă).

 

Facultatea de Horticultură organizează admitere pentru 90 de locuri la buget și 144 de locuri la taxă, repartizate astfel: Expertizare viti-vinicolă (15 locuri la buget și 32 de locuri la taxă), Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală (19 locuri la buget și 28 la taxă), Siguranța alimentară și protecția consumatorului (20 de locuri la buget și 26 de locuri la taxă), Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității (17 locuri la buget și 30 la taxă), Managementul ecologic al resurselor naturale(19 locuri la buget și 28 de locuri la taxă).

 

 

La Facultatea de Agronomie sunt scoase la concurs 95 de locuri la buget și 53 de locuri la taxă la următoarele specializări: Consultanță și management în agricultură (32 de locuri la buget și 17 locuri la taxă), Protecția mediului în agricultură (31 de locuri la buget și 18 locuri la taxă), Management în agroturism și calitatea produselor agroalimentare(32 de locuri la buget și 18 locuri la taxă).

 

Înscrierile se vor face on-line, iar lista documentelor necesare și modalitatea de admitere poate fi vizualizată pe  https://www.ucv.ro/admitere/.

Departamentul de Relații Publice și Imagine Academică al Ucv