Planul Juncker își depășește obiectivul inițial de investiții, de 315 miliarde €

0
222
Din iulie 2015 și până acum, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) a mobilizat 335 miliarde euro în investiții suplimentare în întreaga UE. Planul Juncker a avut un impact evident asupra economiei UE și a revoluționat modul în care este finanțată inovarea în Europa.

Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și-au îndeplinit angajamentul de a mobiliza 315 miliarde euro în investiții suplimentare în cadrul Planului de investiții pentru Europa, așa-numitul „Plan Juncker”. Au fost aprobate 898 de operațiuni susținute printr-o garanție bugetară din partea Uniunii Europene și din resursele proprii ale Grupului BEI, operațiuni care se preconizează că vor genera investiții în valoare de 335 miliarde euro în cele 28 de state membre ale UE. Acest cuantum depășește obiectivul inițial de 315 miliarde euro prevăzut în 2015, când a fost lansat FEIS, ceea ce ajută la compensarea deficitului de investiții rezultat în urma crizei economice și financiare. Se preconizează că un număr de circa 700.000 de întreprinderi mici și mijlocii vor beneficia de ameliorarea accesului la finanțare. Dat fiind succesul FEIS, Consiliul European și Parlamentul European au convenit anul trecut să îi prelungească durata și să îi extindă capacitatea la 500 miliarde EUR până la sfârșitul anului 2020.

Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Planul Juncker s-a dovedit a fi un succes. Am depășit obiectivul inițial de 315 miliarde euro, iar Fondul european pentru investiții strategice se preconizează că va genera 1,4 milioane de locuri de muncă și că va duce la creșterea PIB-ului UE cu 1,3% până în 2020. Am finanțat proiecte care nu ar fi fost posibile fără sprijinul FEIS, și toate acestea fără a genera noi datorii: două treimi din investiții provin din sectorul privat. De la finanțarea formării profesionale pentru refugiați în Finlanda, și până la cea a energiei din surse regenerabile în Grecia și a agriculturii în Bulgaria, vom continua să utilizăm fondurile UE acolo unde pot ajuta cel mai mult: la catalizarea creșterii”.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei și responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat: „Etapa importantă de azi dovedește că UE are un rol de lider în utilizarea fondurilor private pentru binele public. Prin adoptarea unei abordări orientate către piață și prin utilizarea strategică a bugetului UE, am sprijinit sute de proiecte de investiții inovatoare și am ajutat la dezvoltarea a mii de întreprinderi mici. Ca rezultat, am îmbunătățit competitivitatea Europei și am sprijinit deja cel puțin 750.000 de locuri de muncă în întreaga UE. Mulțumită planului de investiții și eforturilor depuse de statele membre în aplicarea de reforme naționale structurale, perspectiva investițională a Europei este strălucită”.

Președintele Grupului Băncii Europene de Investiții, Werner Hoyer, a declarat: „Îmi place să spun că BEI este instituția veștilor bune, dar chiar și pentru standardele noastre, realizarea de astăzi este un motiv de deosebită mândrie. Am realizat ceva ce, cu trei ani în urmă, mulți spuneau că este imposibil. Generarea de fonduri în valoare de 315 miliarde euro în investiții noi, suplimentare – majoritatea provenind din sectorul privat – nu a fost o sarcină ușoară. Dar am demonstrat că a fost o sarcină realizabilă, grație excelentei colaborări dintre BEI și Comisia Europeană, grație ajutorului și susținerii Consiliului și Parlamentului European, precum și mulțumită experienței, versatilității și dăruirii Băncii UE. Ultimii trei ani au transformat modul în care Europa își finanțează prioritățile. Acum deținem cheia unei mai bune valorificări a resurselor publice limitate în favoarea economiei Europei și a cetățenilor săi, prin atragerea de investiții private. Mulți consideră acum că Planul Juncker este un model câștigător și că trebuie să-l folosim în continuare”.