Primele rezultate ale implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură

0
390

În contextul marcării primului an de la adoptarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, Guvernul României publică Raportul anual cu privire la progresul înregistrat în implementarea Strategiei naționale.

Din momentul operaționalizării Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării Strategiei naționale, în luna martie 2022, și până în prezent, au avut loc 2 reuniuni plenare ale comitetului și 7 întâlniri bilaterale cu reprezentanții ministerelor și instituțiilor care coordonează acțiuni incluse în Planul aferent Strategiei naționale, obiectivul prioritar fiind analiza procesului de implementare.

În perioada supusă evaluării, s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește:

•         Dezvoltarea capabilităților instituționale necesare pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură;

•         Elaborarea unor proceduri de lucru și fluxuri informaționale noi;

•         Crearea și operaționalizarea unor formate noi de lucru, atât în interiorul instituțiilor implicate, cât și interinstituționale;

•         Dezvoltarea unor metodologii de identificare, raportare și evaluare mai eficiente a incidentelor și tendințelor;

•         Creșterea profilului României în procesul de elaborare și adoptare a unor instrumente politice și juridice internaționale;

Progrese mai puțin substanțiale au fost înregistrate în domeniul educațional și al pregătirii profesionale, dificultățile fiind generate, parțial, de contextul pandemic care a dominat anul 2021.

Planul de Acțiune al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură include 36 de acțiuni principale, iar în urma analizei procesului de implementare, au rezultat următoarele:

       2 acțiuni principale au fost finalizate cu succes la termenul prevăzut;

       2 acțiuni principale au fost finalizate cu succes, dar după termenul estimat inițial;

       12 acțiuni principale se derulează la parametrii calitativi doriți;

       6 acțiuni principale au fost parțial implementate;

       6 acțiuni principale se află la debut;

       8 acțiuni principale urmează a fi demarate.

În cel de-al doilea an de implementare a Strategiei naționale, sunt prioritare recuperarea întârzierilor înregistrate, precum și îndeplinirea următoarelor etape ale acțiunilor principale, care presupun activități practice și măsurabile.

Raportul complet poate fi consultat aici:  https://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/raportul-anual-cu-privire-la-progresul-inregistrat-in-implementarea-strategiei-nationale-pentru-prevenirea-i-combaterea-antisemitismului-xenofobiei-radicalizarii-i-discursului-instigator-la-ura-aferenta-perioadei-2021-2023&page=1