Centrul de competențe european și rețeaua europeană în materie de securitate cibernetică

0
420

Comisia Europeană a organizat o reuniune informală virtuală a viitorului Consiliu de conducere al Centrului de competențe european în materie de securitate cibernetică, unde s-au reunit reprezentanți ai statelor membre, ai Comisiei și ai Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, ENISA.

Reuniunea se va axa pe pregătirile pentru înființarea centrului: se vor discuta pașii următori, inclusiv aspectele practice și regulamentul de procedură. Reuniunea este o urmare a acordului politic din decembrie privind Centrul de competențe și rețeaua în materie de securitate cibernetică, o inițiativă care urmărește să amelioreze capacitățile tehnologice și industriale în materie de securitate cibernetică ale UE și să contribuie la crearea unui mediu online sigur.

Centrul de competențe, care va avea sediul la București, va contribui, alături de Rețeaua de  centre naționale de coordonare, la consolidarea capacităților europene în materie de securitate cibernetică, precum și la stimularea excelenței în cercetare și a competitivității industriei Uniunii în acest domeniu.

Acesta va gestiona, de asemenea, o parte din finanțarea dedicată securității cibernetice din programele Europa digitală și Orizont Europa, precum și fondurile cu care contribuie statele membre. Se preconizează că Centrul de competențe european și rețeaua europeană în materie de securitate cibernetică vor fi lansate oficial în luna iunie, sub rezerva aprobării oficiale de către Parlamentul European și Consiliul UE.

Consiliul de conducere al centrului va fi alcătuit din reprezentanți ai statelor membre (27 membri), ai Comisiei (doi membri) și ai ENISA (un membru). Comisia va înființa și va conduce centrul până când acesta își va putea desfășura activitatea în mod independent.