Trei alternative pentru înscrierea copiilor la şcoală

0
403

Părinţii care îşi înscriu copiii în clasa I au la îndemână trei alternative educaţionale, care se pot plia şi pe programul de la serviciu: învăţământ primar de masă, „Step by Step” sau „School after School”. 

La învăţământul primar de masă programul elevului se derulează, de regulă, în intervalul ora 8.00-12.00. Părinţii care nu pot asigura supravegherea copilului după finalizarea cursurilor au la îndemână alte variante.

Programul „Step by Step”, de exemplu, se desfăşoară zilnic, în intervalul orar 8.00-16.00, şi utilizează metode noi de predare şi evaluare. Copiii nu stau în bănci, ci lucrează pe grupe, la măsuţe. La clasă sunt două cadre didactice care asigură supravegherea micuţilor şi parcurgerea programei. Stilul de învăţare este mai relaxat. „În primele două ore de şcoală, denumite şi întâlnirea de dimineaţă, elevii sunt primiţi de unul din cele două cadre didactice şi are loc evocarea experienţelor trăite acasă, în familie, după orele de curs. Apoi, la ora 10.00, în clasă soseşte şi cel de al doilea cadru didactic şi, sub forma unor ateliere, începe procesul de predare-învăţare. Programa nu este diferită. Doar se foloseşte jocul ca metodă de învăţare. În intervalul 14.00-16.00 elevii rămân cu cel de al doilea cadru didactic şi îşi fac temele. Practic, pentru acasă nu mai rămân cu nici o grijă”, explică prof. Vasile Voinescu, inspector şcolar de Ştiinţe Socio-Umane şi Programe Educaţionale Alternative.

Clase de „Step by Step” în Craiova

Evaluarea elevilor de la „Step by Step” constă în observaţii scrise care vizează progresul individual al copilului. Nu se pun note şi nici nu se dau calificative. În timpul petrecut la şcoală, şcolarii beneficiază şi de o masă caldă, la o oră stabilită de conducerii unităţii de învăţământ.

Clase de „Step by Step” sunt numai la şase unităţi de învăţământ din Craiova. «La Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” sunt în prezent patru clase de I-IV. Liceul Teoretic „Henri Coandă” are cinci astfel clase, dintre care două clase I, Şcoala nr. 30 „Mihai Viteazul” dispune de patru clase, iar la Colegiul Naţional „Elena Cuza” este o clasă I, la Şcoala nr. 29 „Nicolae Romanescu” – o clasă a IV-a, iar la Şcoala nr. 37 – o clasă a III-a», a precizat Doina Iuliţă, şef Reţea Şcolară din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Program „Step by Step” există şi la grădiniţe. În Craiova, patru unităţi de învăţământ au asemenea clase: nr. 41, nr. 51, nr. 52 şi Grădiniţa „Pinocchio”. La învăţământul preşcolar, actul educaţional este asigurat de o educatoare şi un ajutor de educatoare, acesta din urmă fiind plătit de părinţi.

„After School”, alternativă pentru supravegherea şcolarilor

O altă alternativă pentru părinţi este programul „School after School”. Copiii stau la şcoală tot în intervalul orar 8.00-16.00. Învaţă patru ore în clasă cu învăţătorul, după metoda clasică. După ora 12.00 beneficiază de o masă caldă şi supraveghere din partea unui cadru didactic al şcolii, până la ora 16.00, timp în care îşi pregătesc temele pentru ziua următoare. «Clasele de „after School” nu folosesc metode de predare specială, cum este la „Step”. Acestea se realizează la cererea expresă a părinţilor, pentru că ei plătesc atât masa, cât şi supravegherea copilului. Solicitarea trebuie aprobată în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. De cele mai multe ori, în şcoli, o clasă de „after School” se constituie din copii de la mai multe clase», a precizat inspectorul şcolar Vasile Voinescu. Pentru 1 septembrie, clase de „after School” au fost aprobate la Şcoala nr. 21 „Gheorghe Ţiţeica”, Grupul Şcolar „Matei Basarab”, Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Şcoala nr. 37 „Mihai Eminescu”, Şcoala nr. 2 Calafat şi Liceul „Independenţa” din Calafat.

Oricare dintre cele trei alternative educaţionale se derulează după o programă şcolară unică. Programul „Step by Step”, care foloseşte metode noi de predare, este valabil numai în clasele primare, iar la gimnaziu elevii intră pe metoda clasică de învăţare, fiind exclus jocul din activitatea şcolară.