“Drept Internaţional Privat. Partea generală”, o apariţie apreciată, semnată de prof. univ. dr. Bianca Predescu

0
1083

Bucurându-se de o prezenţă însemnată de avocaţi dedicaţi profesiei, prof. univ. dr. avocat Bianca Predescu, cadru didactic de referinţă la Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu” din cadrul Universităţii din Craiova, şi-a lansat, ieri, cartea “Dreptul Internaţional Privat. Partea generală”, volum receptat în lumea specialiştilor Dreptului ca un Tratat autentic, datorită complexităţii şi problematicii abordate. Despre volumul profesorului Bianca Predescu s-a vorbit în termeni apreciativi, subliindu-se calitatea incontestabilă a cărţii, aceea de a pune în lumină valoarea deosebită a şcolii române de drept privat, împletită cu moştenirea remarcabilă lăsată de doctrina europeană din ultimele două secole.

Lansarea a avut loc în cadrul Conferinţei “Avocatura, profesie sau afacere?”, care a fost organizată, ieri, în Sala Mare a Prefecturii Dolj, de către Baroul Dolj, în colaborare cu Editura Universul Juridic Bucureşti. O fericită împrejurare a făcut ca valoroasa carte să fie oferită publicului “între copertele” unui eveniment cu o greutate asemănătoare, manifestarea beneficiind de prezenţa fostul ministru al Justiţiei, Ion Predescu, judecător la Curtea Constituţională a României, dar şi a prof. univ. dr. Horia Diaconescu. Aprecieri deosebite la adresa volumului au fost aduse şi de prof. univ. dr. Ion Turculeanu, decanul Baroului Dolj. În sală s-a aflat un număr însemnat de tineri avocaţi care au fost descoperit tainele Dreptului alături de remarcabilul profesor Bianca Predescu, recunoscută pentru dedicaţia pe care o manifestă atunci când se află la catedră.

Avocat Monica Livescu: “Tratat de referinţă, care va rămâne şi pe viitor”

Volumul “Drept Internaţional Privat. Partea generală” a apărut la o editură prestigioasă, Wolters Kluwer România, şi se doreşte a fi un Curs universitar care tratează, în cele peste 500 de pagini, principalele soluţii conflictualiste şi legea pavilionului. După cum se menţionează pe coperta cursului, originalitatea autorului ţine de faptul că “ele ţin de teoria conflictului de legi şi sunt distincte de analizarea soluţiilor conflictualiste pe materii juridice”. Prodecanul Baroului Vâlcea, avocat Monica Livescu, a apreciat valoarea deosebită şi utilitatea acestui volum. “Apariţia acestei cărţi este, la fel ca şi naşterea unui copil, un prilej de bucurie. Şi spun acest lucru pentru că orice nouă apariţie în doctrina noastră, dar acum vorbim de o carte în materia specifică a Dreptului, este un nou început, chiar dacă ea se bazează pe experienţa înaintaşilor la care doamna Bianca Predescu face trimitere chiar în Argumentul cărţii – şi am în vedere aici autori de referinţă ca Tudor Popescu, Ion Filipescu, profesorii pe care unii dintre noi i-am avut profesori. Cred că această carte se înscrie şi ea în rândul panopliei de mari purtători de cuvânt ai Dreptului, mai ales în acest domeniu deosebit de complex cum este Dreptul Internaţional Privat. Cei care am studiat înainte de 1989 Dreptul Internaţional Privat ni se părea că este o materie aridă, fără o legătură cu realităţile practice şi de aceea nu era atât de îndrăgită ca alte materii mai spectaculoase, mulţi dintre noi, în facultate, ne dorim să avem mai mult lucrări în Penal, este acel element de senzaţional care îi atrage pe tinerii care studiază Dreptul. Realităţile zilelor de astăzi impun însă o cu totul altă abordare. Şi spun aceasta pentru că, în ziua de astăzi, globalizarea a devenit un cuvânt la ordinea zilei, intrarea în spaţiul Schengen mult discutat, emigraţia masivă – mă refer aici la cetăţenii români care au înţeles după ‘89 să plece în alte părţi ale lumii, dar în special în UE – toate aceste câteva elemente pe care vi le-am enunţat impun o cu totul altă abodare a Dreptului Internaţional Privat. Doamna Bianca Predescu a îndrăznit cu curaj, cu forţă, în maniera pe care o cunoaşteţi mai bine decât mine, deosebit de complexă şi de vastă. Cred că puţini autori doctrinari au curajul să se apuce de un asemenea Tratat. Şi în numesc Tratat pentru că, deşi este intitulat cu modestie Curs universitar, fără a face aici semantică, prin maniera de tratare din problematica deosebit de complexă, trimiterile la doctrină, nu numai cea română, dar îndeosebi cea străină, cum era normal într-o asemenea analiză critică, această carte se poate numi un Tratat de referinţă, care va rămâne şi pe viitor”.

Elogiu adus şcolii de avocatură din perioada interbelică

Prof. univ. dr. Bianca Predescu a mărturisit că a scris această carte din respectul pentru valorile autentice predate de înantaşi, care nu pot fi lăsate uitării. Pe lângă motivarea emoţională, autorul a recunoscut că a depus şi mult efort de documentare şi creaţie: “Atunci când am scris cartea, în formatul iniţial pe care cei care au fost studenţi îl cunosc foarte bine, am pornit de la o idee de bază. Sunt a treia generaţie de avocaţi din familie, am reuşit să-l continui nu numai pe tata, ci şi pe bunicul meu. Şi am reuşit să-l continui pe bunicul meu şi în dragostea pentru a scrie şi a citi, George Demetrescu – Miulescu fiind autorul primei şi singurei istorii, până acum, a Baroului Dolj, pe care am tot promis că o vom continua şi ne apucăm de muncă din acest an. De mică, de la vreo 5 ani de când am devenit conştientă de aceste împrejurări, permanent aproape de tot ceea ce a fost înainte de ’45, de ce a fost Craiova în perioada interbelică, ce a însemnat profesia de avocat şi patrimoniul pe care şi azi îl vedem în cadrul Baroului a fost creat de înaintaşii noştri. Din respectul faţă de înaintaşi, am scris cartea, în primii doi ani citind toate cărţile de drept internaţional privat şi conexe, începând cu F.K. von  Savigny, 1840-1841. Recunosc că am citit-o în parte pentru că e scrisă în gotice şi azi nimeni nu mai învaţă germana în gotice, pentru ca să fie acolo scris, să se vadă tot ce înaintaşii noştri au gândit, fără de care noi toţi de astăzi nu am putea avea judecăţile pe care le avem”.

Un volum pe înţelesul tuturor

În binecunoscuta-i maniera agreabilă cu care reuşeşte să destindă publicul, autorul a scos în evidenţă şi partea materială a cărţii sale. Concluzia profesorului Bianca Predescu a fost că volumul, dincolo de complexitatea lui, trebuie să servească şi unui scop pragmatic, acela de a educa şi studenţii mai puţin studioşi. “În timp am mai învăţat un lucru din politică, anume că orice activitate este mai întâi una socială, deci trebuie să te adresezi tuturor. Şi acum ceea ce este inedit: persoana de care este vorba are, în ultima vreme, cei mai apropiaţi prieteni avocaţii. În anul 2004, Mihaela Mocanu, care era pe atunci la 3TV, a făcut două reportaje, filmate în curtea Casei Universitarilor cu cei doi aleşi de pe atunci, Ion Prioteasa şi Antonie Solomon, în calităţile pe care le ştim. La un moment dat, domnul primar Antonie Solomon spune: “Eu, ales odată primar, am să aduc în Primărie pe toţi cei care au terminat cu  note de 5 şi 6, cei care au terminat facultatea cu 9 şi 10 să se ducă în Canada, în SUA, nu am nevoie de ei”. Două zile nu mi-am mai găsit locul în societate pentru că eu eram în categoria celor care terminaseră cu 10. Am stat şi m-am gândit pentru că eu absolut din toate învăţ. Începusem să mă întâlnesc pe la Evidenţa Populaţiei, pe la diferite servicii, numai dintre foştii mei studenţi care erau, într-adevăr, numai de 5 şi 6, nu avuseseră note mai mari. Şi am zis, Doamne fereşte, stai că eu acum, ca cetăţean, ca un consumator al acestor servicii, mă întâlnesc cu aceşti studenţi ai mei şi eu depin de ei, şi îmi vor da în cap cu nu ştiu ce soluţii … Şi atunci am scris o formă nouă a cărţii. Fiecare secţiune se termină cu un rezumat pentru ca şi cei de 5 şi 6 să plece cu ceva din facultate. Ei sunt, totuşi, o parte însemnată şi trebuie să-i formăm şi pe ei, pentru că societatea depinde de calitatea lor”. În finalul manifestării, profesorul Bianca Predescu le-a dat colegilor săi un sfat de urmat în viaţă, să fie activi: “Cereţi-vă mai mult de la voi, împingeţi orice structură mai departe pentru că, dacă stai să ţi se dea, nu ţi se dă absolut nimic”.

LAURA MOŢÎRLICHE şi MARGA BULUGEAN