Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 19 februarie 2019

0
57

I.               PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Criteriilor şi a procedurii de acreditare a agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-38.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2019 către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică-OCDE, în vederea finanţării proiectului ”Sistemul Comun de Transmitere a datelor” ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul Comun de Raportare al OCDE

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-39.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Galaţi, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HGNFANEXA-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ”Bushbacher Philip John”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-40.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea cetăţeniei române domnului ”Rasulov Timur”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-41.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

II.            MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: semnarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat din România şi Autoritatea Generală pentru Investiţii şi Zone Libere din Republica Arabă Egipt, în domeniul investiţiilor, promovării start-up-urilor şi antreprenoriatului, în marja lucrărilor cele de-a III-a sesiuni a Comitetului mixt româno-egiptean de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică, Cairo, 26-28.02.2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/MEMO-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    MEMORANDUM cu tema: semnarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat din România şi Ministerul Investiţiilor şi Cooperării Internaţionale din Republica Arabă Egipt, pentru promovarea cooperării în afaceri pe terţe pieţe în marja lucrărilor cele de-a III-a sesiuni a Comitetului mixt românoegiptean de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică, Cairo, 26-28.02.2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/MEMO-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

III.         INFORMĂRI

1.    INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr.4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/INFORMARE.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.