Argumentul-cheie pentru apelarea la arbitraj este economisirea timpului

0
101

Din punctul de vedere al antreprenorilor, argumentul-cheie pentru apelarea la arbitraj este economisirea timpului, prin durata scurtă de soluţionare a litigiului. Curtea de Arbitraj Dolj oferă în acest sens o serie de avantaje în judecarea litigiilor comerciale, faţă de instanţele de drept comun. „Curtea de Arbitraj Dolj decide într-o singură instanţă litigiul, în termen de maximum 5 luni, iar hotărârea Curţii este definitivă şi obligatorie. Astfel, veţi obţine o sentinţă cu aceeaşi validitate ca aceea a unei sentinţe judecătoreşti”, se precizează într-un comunicat de presă postat pe site-ul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj. Specialiştii recomandă totodată să se includă în contracte clauza de compromisorie. “Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie”.