6 martie: Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj

0
99

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, stabilită iniţial pentru a se desfăşura astăzi, s-a amânat pentru luna viitoare, mai precis pentru data de 6 martie. «Din motive obiective, raportul de audit nu va fi finalizat până la 19 februarie a.c., dată pentru care a fost convocată Adunarea Generala a Membrilor la primul termen. În conformitate cu prevederile art. 18, 19 şi 20 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj vom convoaca Adunarea Generală a Membrilor, în sedinţă ordinară, în ziua de miercuri, 6 martie 2013, ora 14.00, la Sala de conferinţe din clădirea  PROIECT SA Craiova, strada „Ion Maiorescu” nr. 4, parter», a precizat Cristian Dobre, preşedintele CCI a judeţului Dolj.

Ordinea de zi va cuprinde şapte puncte importante. „Dezbaterea şi aprobarea Raportului Colegiului de Conducere al CCI a judeţului Dolj pentru activitatea desfăşurată în perioada 11 aprilie 2012 – 15 februarie 2013”; „Dezbaterea şi aprobarea Raportului privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012”; „Dezbaterea şi aprobarea Raportului de audit al auditorului financiar ELITE AUDIT privind activitatea desfăşurată de la ultima adunare generală din 11 aprilie 2012. Descărcarea de gestiuni”; „Prezentarea raportului de audit financiar suplimentar solicitat prin Decizia Colegiului de Conducere al CCI Dolj din 29 ianuarie 2013. Analizarea situaţiei financiare a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj şi adoptarea unor măsuri de rezolvare”; „Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013. Stabilirea nivelului indemnizaţiilor preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere”; „Stabilirea obiectivelor generale ale activităţii de viitor a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj” şi, nu în ultimul rând, „Aprobarea  cotizaţiilor  de  membru   al  Camerei   de   Comerţ  şi Industrie a judeţului Dolj”.

„În  situaţia  neîndeplinirii  cvorumului prevăzut de art. 20 din Statut, Adunarea Generală se reprogramează pentru data de 13 martie 2013, ora 14.00,  în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi”, a mai spus preşedintele Camerei de Comerţ.