Mitului eminescian, pus în dezbatere de scriitori, profesori şi elevi

0
64

Sub genericul „Mitul Eminescu” a avut loc – chiar pe 15 ianuarie, devenită Ziua Culturii Naţionale –  sărbătorirea poetului de la a cărui naştere s-au împlinit 166 de ani. Evenimentul, iniţiat de Asociaţia Română a Membrilor Ordinului Palmes Academiques (AMOPA-Roumanie) şi organizat în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova, cu Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova şi cu Biblioteca Franceză „Omnia”, la sediul acesteia din urmă, a reunit profesori din mediile universitar şi preuniversitar, elevi şi public larg.

Programul a inclus o masă rotundă pe tema mitului eminescian, dar şi a traducerilor poemelor eminesciene în alte limbi. Printre participanţi s-au numărat prof. univ. dr. Ionel Buşe, prof. univ. dr. Sonia Cuciureanu, conf. univ. dr. Ioan Lascu (membri ai USR), prof. dr. Silvia Durand, prof. Adriana Buzatu, prof. dr. Maria Tronea – vicepreşedinte AMOPA-Roumanie, ec. Dodo Niţă – membru AMOPA ş.a.

Un recital eminescian plurilingv realizat de elevi de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” şi de la Liceul de Arte „Marin Sorescu” i-a delectat pe cei prezenţi. Emoţia a fost sporită şi de recitalul muzical susţinut la vioară de eleva Andreea Suchici. «Elevii şi-au exprimat preferinţa pentru unele poeme eminesciene, dovadă că Eminescu, acest Orfeu al românilor, îi atrage pe tineri, aceste „inimi cu aripe” cărora li se adresează în primul rând Poetul», a menţionat prof. dr. Maria Tronea, coordonatorul manifestării.