Simulare pentru rezidenţiat

0
103

Mâine, absolvenţii Facultăţii de Medicină din Craiova pot susţine o simulare a concursului de rezidenţiat care va avea loc în mai puţin de o lună. Evaluarea se va desfăşura în clădirea veche a Universităţii de Medicină şi Farmacie şi va respecta întocmai regulile de concurs: test-grilă cu 200 de întrebări, pe parcursul a patru ore.   

Simularea concursului de rezidenţiat este organizată de Societatea Studenţilor Medicinişti împreună cu Facultatea de Medicină, şi va avea loc în dimineaţa zilei de mâine, începând cu ora 10.00, la amfiteatrul de la etajul II, al clădirii „Medicina Veche”. Acţiunea, pentru care nu s-a perceput nicio taxă de participare, este menită să-i familiariezeze pe absolvenţii care vor susţine pe 17 noiembrie a.c. rezidenţiatul cu rigorile concursului. Mai ales că, vorbim de unul dintre cele mai importate teste organizate în cadrul sistemul de învăţământ superior medical.

200 de locuri scoase la concurs pentru Medicină

În ceea ce priveşte concursul din 17 noiembrie, acesta se va desfăşura, la fel ca în ultimii doi ani, descentralizat, în şase centre universitare din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Timişoara şi Craiova pentru toate domeniile, respectiv medicină, medicină dentară şi farmacie, pe baza tematicilor anunţate. În urma Rezidenţiatului, absolvenţii facultăţilor cu specific sanitar vor putea ocupa un loc sau un post în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Anul acesta, la Rezidenţiat, sunt scoase la concurs pentru Craiova 200 de locuri pentru domeniul Medicină, 10 locuri pentru Medicină dentară, respectiv nouă locuri pentru Farmacie.  La Craiova, rezidenţiatul se desfăşoară pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov.

Taxa de participare la concurs este de 360 de lei. S-a stabilit, însă, ca din sumele încasate, o cotă de maximum 80% să se repartizeze universităţilor de medicină şi farmacie din Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat.

Conform regulilor stabilite, punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Acesta se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.

Termenul-limită pentru înscrierile la rezidenţiat-21 octombrie

Înscrierile se vor face la direcţiile de sănătate publică până la data de 21 octombrie a.c. inclusiv. După finalizarea înscrierilor, pe 21 octombrie a.c., la ora 16.00, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea opţiunilor de a concura într-un anumit centru universitar. Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiaşi persoane, pentru mai multe centre universitare, atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv.

Candidaţii cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic, medic dentist sau farmacist obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, susţin concursul în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare.