APIA Dolj primeşte cererile de solicitare a plăţilor în sectorul zootehnic la specia bovine

0
117

În perioada 17 septembrie – 28 octombrie 2013, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Dolj primeşte cererile de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine. De aceste scheme de plată, pot beneficia, o singură dată pe an, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional.

Nicolae – Sorin Răducan, directorul executiv al APIA Dolj a precizat într-un comunicat de presă că solicitanţii trebuie să depună o cerere de solicitare a primei aferentă fiecărei exploataţii cu cod ANSVSA la Centrul  Judeţean Dolj  al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, unde este înregistrată exploataţia însoţită de o serie de documente. Este vorba de o  copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/ certificatul de înregistrare; copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne şi nu în ultimul rând, copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă 2012 – 2013, în cazul solicitării primei în cadrul schemei decuplate de producţie în sectorul lapte.

Condiţii îndeplinite cumulativ

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal în baza documentelor notariale. Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă producãtorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: exploataţia de bovine să fie înregistratã în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitãrii primei; solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotei de lapte în anul de cotă 2012 – 2013 şi nu în ultimul rând, solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minim 3 tone lapte în anul de cotă 2012 – 2013. „Prima pentru această schemă se acordă pe tona de lapte produs şi înregistrat la livrari şi/sau vânzări directe în Sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012 – 2013”, a subliniat reprezenatntul APIA Dolj.

Exploataţia de bovine să fie  înregistrată în Registrul naţional

Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă producãtorilor agricoli care îndeplineasc şi aceştia cumulativ mai multe condiţii cum ar fi de exemplu să deţină un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la data de referinţă de 31 ianuarie 2013 şi exploataţia de bovine să fie  înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei. „Prima pentru această schemă se acordă pentru un efectiv de minim 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la care se poate adăuga şi tineret bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă. Producătorii agricoli care solicită schemele de plăţi menţionate, vor depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agircultură,Centrul Judetean Dolj unde au înregistrată exploataţia, odată cu cererea de solicitare a primelor sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererilor”, a mai spus Sorin Răducan, directorul APIA Dolj.

Cuantumul primelor se stabileşte de către MADR

Cuantumul primelor pentru anul 2013 se stabileşte de către MADR, după data de 1 martie 2014, în baza situaţiei centralizatoare întocmite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu efectivele de bovine şi cantităţile de lapte livrate  şi/sau vândute direct în anul de cotă 2012-2013 eligibile. „Orice cerere de solicitare a primelor pentru schemele de plăţi naţionale directe complementare poate fi retrasă în scris de către solicitant în orice moment, cu excepţia cazurilor în care Agenţia a notificat deja solicitantul asupra unor nereguli identificate în urma verificărilor administrative efectuate”, a completat directorul Sorin Răducan.