Legea care aduce modificări sistemului de studii doctorale a fost trimisă de Iohannis la reexaminare

0
317

doctoratePreşedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, Parlamentului pentru reexaminare Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2016, unele prevederi ale legii fiind “de natură să creeze probleme în aplicare şi să afecteze calitatea învăţământului”. Unul dintre punctele aflate în expunerea de motive a preşedintelui Klaus Iohannis se referă la evaluarea criteriile şi metodologia de evaluare, care sunt stabilite prin ordin de ministru, pe baza consultărilor cu “ARACIS, CNATDCU,CNCS etc.”. Şeful statului susţine că abrevierile precum “etc.” indică o “lipsă de precizie şi de claritate”.

“Legea supusă reexaminării introduce, prin art. I pct. 6 un nou alineat, (44), la art. 158 din Legea nr. 1/2011, care prevede că sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe baza consultărilor ARACIS, CNATDCU, CNCS etc. şi alte agenţii internaţionale înregistrate în EAQR. În opinia noastră, trimiterea la abrevieri precum «etc.» şi la sintagme generale, precum «alte agenţii» denotă lipsă de precizie şi de claritate a normei”, precizează Administraţia Prezidenţială.

O altă problemă semnalată de preşedinte este modificarea modului în care sunt evaluate studiile doctorale, mai exact, evaluarea la nivel de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), în detrimentul unei evaluări la nivel de program de studii doctorale sau de şcoală doctorală. Potrivit lui Iohannis, IOSUD nu poate aprecia “adecvat” caracteristicile specifice domeniilor de doctorat şi capacitatea instituţională de a organiza astfel de studii.

“IOSUD este o structură care se suprapune uneori cu cea a unei universităţi comprehensive, fiind constituită dintr-un număr variabil de şcoli doctorale din diverse domenii de studiu. Evaluarea la nivel de IOSUD măreşte considerabil autonomia universităţilor, dar prezintă probleme în cazul universităţilor cu o diversitate ridicată a domeniilor în care funcţionează şcolile doctorale, întrucât scade nivelul de control al calităţii ce poate fi asigurat prin acest tip de evaluare. Considerăm aşadar că o evaluare la nivel de IOSUD nu poate aprecia adecvat caracteristicile specifice domeniilor de doctorat şi capacitatea instituţională de a organiza studii doctorale în mai multe domenii”, mai precizează Iohannis.

Un alt articol din lege se referă la modul de acordare a calităţii de conducător de doctorat prin ordin al ministrului Educaţiei, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Şeful statului susţine că din textul de lege nu rezultă dacă standardele pentru acordarea calităţii de conducător de doctorat sunt minimale. “Semnalăm că din formularea textului de lege nu rezultă cu claritate nici dacă standardele elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) pentru acordarea calităţii de conducător de doctorat sunt standardele minimale, nici dacă standardele aprobate de senatele universitare sunt suplimentare şi vizează criterii de profesionalism mai ridicate sau mai reduse decât cele stabilite prin standardele MEN”, mai precizează Iohannis în cererea de reexaminare transmisă Parlamentului.