Dunărea a depăşit cotele de atenţie

0
48

La intrarea în ţara, secţiunea Baziaş în intervalul 6-17 iunie a.c., Dunărea a fost în creştere până la valoarea de 10.600 mc/s, conform diagnozei şi prognozei INHGA-CNPB, situându-se peste media multianuală a lunii iunie (6.400 mc/s). Conform prognozei Sistemului Hidro Energetic Naţional Porţile de Fier, debitul afluent prognozat în secţiunea Baziaş pentru intervalul 16-17 iunie a.c., ora 07.00, a fost de 10.500 mc/s. Până la această dată nu s-au semnalat pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti, nu au fost obiective şi localităţi inundate, nu s-au semnalat evenimente deosebite în teritoriul administrat de Administraţia Bazinală de Apă Jiu.

Ieri, la ora 6.00, nivelurile pe fluviul Dunărea se situa peste cotele de atenție la  staţiile hidrometrice: la Gruia (judeţul Mehedinţi) a fost depăşită cota de atenție cu 16 de cm, la Calafat cu 34 cm, iar în Bechet cu 37 cm. Până la această dată nu s-au semnalat pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti, nu au fost obiective şi localităţi inundate, nu s-au semnalat evenimente deosebite în teritoriul administrat de Administraţia Bazinală de Apă Jiu. Începând cu data de 16 iunie a.c., ora 6.00, a intrat în vigoare atenționarea hidrologică nr. 58, ce instituie COD GALBEN (faza I de apărare) pe Dunăre, pe sectorul Gruia-Zimnicea (judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman). În următorul interval, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), conform prognozei INHGA, va fi în scădere până la valoarea de 10.500 mc/s. Pentru intervalul 19 – 23 iunie a.c., conform prognozei elaborate de INHGA – CNPB, nivelul Dunării va fi în scădere pe toată perioada, situându-se în ultima zi a intervalului de prognoză la valoarea de 10.000 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6.400 mc/s).

Digurile sunt supravegheate în continuare

Se continuă monitorizarea evoluţiei nivelurilor şi debitelor fluviului Dunărea, precum şi a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, aflate în administrarea ABA Jiu, din arealul afectat prin formaţiile de lucru:

• Formaţia Dunăre-Bistreţ: se monitorizează cu o echipă alcătuită din 10 muncitori lucrările hidrotehnice din administrarea ABA Jiu pe digurile de la Dunăre din incintele Ghidici-Rast-Bistreţ şi Bistreţ-Nedeia-Jiu, precum şi digurile de la polderul Bistreţ.

• Formaţia Dunăre-Nedeia: se monitorizează cu o echipă alcătuită din 12 muncitori lucrările hidrotehnice din administrarea ABA Jiu pe digurile de la Dunăre din incintele Bechet-Dăbuleni, Bechet-Lişteava, Bistreţ-Nedeia-Jiu, de la cantonul Stejarul (situat în dreptul localităţii Măceşul de Jos) până la Dăbuleni.

În caz de nevoie, ABA Jiu are pregătite utilajele pentru intervenţie

„În urma monitorizării s-a constatat că lucrările hidrotehnice cu rol de apărare sunt în stare bună de funcţionare şi corespund scopului pentru care au fost executate. Nu există eroziuni în corpul digurilor. Starea taluzurilor este corespunzătoare, fiind înierbate corespunzător, neconstatându-se galerii de rozătoare. S-a verificat stocul de materiale şi mijloace de apărare, fiind pregătite următoarele materiale de intervenție: nisip transportat la cantoanele de la Dunăre – 120 mc, saci – 10.000 buc, geotextil – 10.000 mp,  folie – 8.000 mp, pari cu L=1,5 m – 9300 buc,  dulapi – 126,4 mc, scândură – 141 mc, plasă de sârmă – 6.680 kg,  alte materiale şi mijloace de apărare”, a declarat directorul ABA Jiu, Marin Tălău. În cazul în care situaţia va impune intervenţii operative mecanizate, ABA Jiu, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, va deplasa în teritoriu mijloace şi utilaje de intervenţie (maşini şi utilaje), astfel: două excavatoare, un buldoexcavator, un încărcător frontal, un buldozer, o autobasculantă de 24 tone şi una de 16 tone.