ANUNŢ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

0
35

 MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                             Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                                   Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

 ANUNŢ

Primăria Municipiului Craiova organizează concurs la sediul central din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de  03.07.2013, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 05.07.2013 – proba de interviu pentru ocuparea următoarei funcţii publice temporar vacantă de execuţie, din cadrul Serviciului Autorizaţii în construcţii, obţinere avize, taxe – Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

–   expert, clasa I, grad profesional superior – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,  în domeniul ştiinţelor economice, vechime în specialitate – 9 ani.

Candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 , republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Primar,

LIA-OLGUTA VASILESCU

 

 

Director Executiv

Direcţia Economică

Nicolae Pascu

 

Şef Serviciu Resurse Umane,

Petru-Alexandru Dumitrescu

 

 

Primar,