Se elimină obligaţia angajatorului de a obţine atestatul de maistru de ucenicie

0
399

Prin noua lege a uceniciei la locul de muncă se elimină obligaţia angajatorului de a obţine autorizaţia şi atestatul de maistru de ucenicie, având în vedere că angajatorul trebuie să desemneze o persoană care să coordoneze ucenicia la locul de muncă. Coordonarea formării profesionale urmează să fie realizată de coordonatorul de ucenicie. Acesta trebuie să fie salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni.

Angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a componentelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale şi de a suporta costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă. Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmeză să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1; 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 2 şi 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 3.

Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în forma scrisă

Daniela Barbu, directorul executiv al AJOFM Dolj, a precizat că acel contract de ucenic este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică numită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale. „Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în forma scrisă, în limba română şi se înregistrează  în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti”, a mai subliniat directorul AJOFM Dolj. Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu privire la: calificarea pe care urmează să o dobândească ucenicul; numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia; locul / locurile unde se desfăşoară activitatea de formare profesională şi durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin  ucenicie la locul de muncă.

Program de 8 ore pe zi

Directorul AJOFM Dolj a mai spus că poate fi încadrat ca ucenic în muncă orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani şi care nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. „Pot încheia contracte de ucenicie la locul de muncă şi persoanele fizice autorizate, dacă fac dovada că prestează cel puţin un an activitatea pentru care au fost autorizate; întreprinderile familiale, prin reprezentantul acestora dacă fac dovada că prestează cel puţin un an activitatea pentru care s-au constituit. „Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore medie pe săptămână”, a subliniat Daniela Barbu, într-un comunicat de presă.

 

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru un ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj  şi stimulării ocupării forţei de munca prevazut în legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă.