Consiliul Judeţean Dolj: Casa Memorială „Al. Macedonski” trece în domeniul privat al judeţului Dolj

0
376

Încă o idee înţeleaptă, pe lângă nu puţine altele, a Consiliului Judeţean Dolj prin hotărârea sa, luată în şedinţa extraordinară, de a trece din domeniul privat al comunei Goieşti, în domeniul privat al judeţului Dolj a Casei Memoriale „Alexandru Macedonski” din Goieşti. Totate soluţiile anterioare, privind reabilitarea Casei Memoriale „Alexandru Macedonski”, de Consiliul Local Goieşti, s-au dovedit ineficiente, invocându-se sistematic lipsa resurselor financiare. Aflat într-un stadiu avansat de degradare, inclus în lista monumentelor istorice, conacul construit în prima parte a sec. al XIX-lea, cu un teren aferent de 1320 mp, va fi reabilitat. Pentru acest an, au fost prevăzute cheltuieli de capital în sumă de 143.000 lei pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Casa Memorială Alexandru Macedonski”. Predarea-primirea imobilului menţionat se va face pe bază de protocol. După reabilitare, conacul va fi introdus în circuitul turistic cultural regional, prefigurându-se transferul dreptului de administrare către Muzeul Olteniei. Casa poetului Alexandru Macedonski, pe lângă funcţia memorială şi muzeală pe care o va dobândi va putea găzdui diverse evenimente culturale, întregind un patrimoniu al Doljului şi îmbogăţind oferta sa cultural-turistică.