MUNICIPIUL CRAIOVA / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA / SERVICIUL RESURSE UMANE / ANUNŢ

0
118

Primăria Municipiului Craiova organizează concurs la sediul central din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de  29.04.2013, ora 1300 – proba scrisă şi în data de 07.05.2013 – proba de interviu pentru ocuparea următoarei funcţii publice temporar vacantă de execuţie, din cadrul Serviciului Urbanism şi nomenclaturăurbană – Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

–    inspector, clasa I, grad profesional asistent – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, vechime in specialitate un an – un post.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.