MUNICIPIUL CRAIOVA / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

0
174

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                           Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                                Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

 

Municipiul Craiova, titular al proiectului „Reabilitare linie tramvai în Municipiul Craiova – 11 Km” sectorul Pod Electroputere – Calea Bucureşti – Bulevardul Titulescu – Calea Severinului – Bulevardul Dacia(Depou Tramvai), anunţă publicul interesat asupra luării deciziei, etapei de încadrare de către APM Dolj, fără acord de mediu şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, Calea Bucureşti, Bb. Nicolae Titulescu, Calea Severinului, Bd. Dacia – Depou Tramvai, Judeţul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1, în zilele de Luni până Vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare(în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ) până la data de 23.04.2013.

Menţionăm că plata se face din contul nostru de virament:

RO07TREZ29124510220XXXXX Trezoreria Craiova;

cod fiscal: 4417214.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

 PRIMAR,

Lia Olguţa Vasilescu

  

 

Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt

 

Ionuţ Pîrvulescu

             

 

DIRECTOR EXECUTIV

Direcţia Economică 

Nicolae Pascu

  

Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 

                      Director Executiv

                        Dorina Preduş