Cine refuză un loc de muncă sau cursuri de calificare poate pierde ajutoarele sociale

0
106

Refuzul unui loc de muncă, a participării la cursuri de formare, recalificare sau alte măsuri active poate conduce la diminuarea cuantumului beneficiului social sau la încetarea acestuia şi la interdicţia de acordare pe o anumită perioadă, conform proiectului Legii asistenţei sociale. Beneficiarii de ajutoare sociale care se încadrează în muncă, se întorc la activitatea profesională sau încep o activitate pe cont propriu, pot primi, în condiţiile prevăzute de legile speciale majorări ale beneficiului social acordat, stimulente pentru suplinirea unor servicii sociale sau pot obţine prelungirea perioadei de acordare a beneficiului social cu maximum trei luni din luna încadrării în muncă. Refuzul unui loc de muncă, a participării la cursuri de formare, de calificare, de recalificare sau alte măsuri active prevăzute de lege poate conduce la diminuarea cuantumului beneficiului social sau la încetarea acestuia şi interdicţia de acordare a unui nou beneficiu social pe o perioadă stabilită de lege. „Angajatorii care încadrează în muncă persoane cărora li se acordă beneficii sociale, pot beneficia, în condiţiile legii, de facilităţi fiscale sau de altă natură”, se mai arată în proiectul de Lege privind asistenţa socială, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Testarea mijloacelor de trai are în vedere evaluarea veniturilor monetare reprezentate de toate veniturile realizate (inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale) sau evaluarea bunurilor şi a veniturilor potenţiale obţinute prin valorificarea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietate ori folosinţă.